Datalijst

Datalijst 2017-2018

Oktober

2

Excursie distributiecentrum HEMA, leerlingen E&O (deel)

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

4

Inschrijving reisweek klas 3

9 t/m 13

SE1 voor klas 3 en SE6 voor klas 4

9 t/m 13

Cito VAS vmbo 1

12

Tussenrapport onderbouw

14 t/m 22

Herfstvakantie

24

Mentorouderavond onderbouw

30

SE herkansingsformulier inleveren bij afd. leider

31

Informatieavond ouders "In gesprek met je kind"

November

1

Rapporten bovenbouw mee naar huis

2

Herkansing SE

9

Ouderavond bovenbouw

13 t/m 17

Stageweek T3 en T4

16

Voorlichtingsavond scholen Stichtse Vecht

20 t/m 24

Stageweek B3 en K3

20 t/m 24

Klas 1 Project: ”Maak je niet druk”, normen + waarden

December

14

Rapport onderbouw

15 t/m 22

SE2 voor klas 3 en SE7 voor klas 4

20

Schaatsen klas 2

20

Kerstvoorstelling klas 1

20

Sportdag klas 3

22

Kerstactiviteit klas 1 en 2

23 t/m 7 jan

Kerstvakantie

Januari

10

Ouderavond onderbouw

9 t/m 22

Afnameperiode rekentoets VO klas 4

15

SE herkansingsformulier inleveren

17

Rapporten bovenbouw mee naar huis

17

Herkansing klas 4 SE7

19

Herkansing klas 3 SE2

22

Cito Kijk&Luistertoets Engels B4

23

Klas 1 voorstelling ‘i-Social’

24

Cito Kijk&Luistertoets Duits K4 en T4

24

Ouder spreekavond bovenbouw + opleidingenmarkt

25

Cito Kijk&Luistertoets K4 en T4

25

Klas 2 voorstelling ‘In Control’

Februari

1

Ski-dag Sauerland

3

Open dag Broeckland College

8

Sauerland skidag reserve

14

Open lesmiddag nieuwe leerlingen

19 t/m 23

SE3 klas 3 en SE8 klas 4

22

Tussenrapport onderbouw

24 t/m 4 maart

Voorjaarsvakantie

Maart

5 t/m 9

Cito VAS 2 klas 2

6 t/m 19

Afnameperiode rekentoets VO klas 4

12

Herkansingsformulier SE inleveren bij afd. leider

14

Rapporten bovenbouw mee naar huis

19

Herkansing SE

20

Studiemiddag personeel

22

Profielinformatie-avond

26

Aanmeld- en inschrijfavond vervolgopleiding klas 4

26

LOB ouderavond klas 3

27

Reserve LOB avond

30 t/m 2 april

Goede vrijdag en Pasen

April

6 t/m 13

SE9 klas T4

9 t/m 13

SE9 klas 4

11

Profiel- of sectorwerkstuk presentatieavond klas 4T

12

Rapport onderbouw

16

Rapport klas 4 mee naar huis

16

Herkansingsformulier SE9 inleveren voor 12.00u

16 t/m 20

Stage klas 2 Lichte Ondersteuning (LO)

16 t/m 20

SE4 klas 3

18

Herkansing SE9 klas 4

18

Afsluitende sportmiddag klas 4

19

Ouderavond onderbouw

23 t/m 26

Stage klas 3

23

Akkoordverklaring klas 4 moet ingeleverd zijn bij afd. leiders

22

Laatste stagedag klas 4

26

Start digitale examens B4/K4

27 t/m 13 mei

Meivakantie

Mei

14 t/m 24

CSE T4 / digitale examens B4 en K4

14

Klas 3 inleveren herkansingsformulier SE4 bij afd.leiders

14

Cito VAS klas 1 VMBO en Lichte Ondersteuning (LO)

15

Informatieavond reizen klas 3

16

Rapport klas 3 mee naar huis

18

Herkansing SE4 klas 3

21

Tweede Pinksterdag, vrije dag

24

Ouderavond klas 3

28 t/m 1 juni

Reisweek klas 3

30 t/m 11 juni

Afnameperiode rekentoets VO klas 3 en 4

Juni

4

Ouderavond klas 3

6

Kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen

6

Uitslag CSPE / start herexamen CSPE

7

Gala-avond klas 4

13

Uitslag examen klas 4

18 t/m 20

Klas 4 herexamens

22

Einddatum digitale examens B4 en K4 en CSPE

26 t/m 1 juli

Diplomering

29 t/m 6 juli

SE5 periode klas 3

29

Herexamenuitslag

Juli

2 t/m 6

SE5 Taaldorp klas 3

2 t/m 4

Toetsdagen onderbouw

5

Excursie Efteling onderbouw

6

Laatste inleverdag opdrachten en werkstukken klas 3

9

Inleveren schoolboeken Iddink

13

Uitreiken rapporten klas 1, 2 en 3

14 t/m 26 aug

Vakantie

Augustus

27

Start nieuwe schooljaar

   

       = toegevoegd of aangepaste datum

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.