Beste ouders/verzorgers,

Uw zoon/dochter heeft voor het profielvak Economie en Ondernemen afgelopen periode het vak Ondernemen gevolgd.

Naast de theorie en de toetsen die ze hebben gemaakt, hebben alle leerlingen, in verschillende groepjes, ook een onderneming opgezet.

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

Om deze opdracht af te ronden gaan de leerlingen voor 1 dag hun onderneming daadwerkelijk openen. Dit gebeurt in de vorm van een markt. De markt zal plaatsvinden op woensdag 24 januari, tijdens de ouderavond en opleidingenmarkt en op zaterdag 3 februari tijdens de Open dag.

We gaan ervan uit dat iedere leerling één van deze dagen aanwezig is om hun spullen te verkopen. Wellicht moeten ze hiervoor andere verplichtingen op tijd afzeggen. Zou u dit samen met uw zoon of dochter willen bespreken?

Daarnaast nodigen wij u van harte uit om de markt te komen bezoeken. Een officiële uitnodiging ontvangt u te zijner tijd.

Met vriendelijke groet,

Namens de docenten Economie en ondernemen

José Brouwer

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.