Toneelvoorstelling

Toneelvoorstelling
voor alle onderbouw klassen
23 en 25 januari

Beste ouders / verzorgers,

Zoals ieder jaar hebben we in januari voor alle 1ste en 2de-jaars klassen een toneelvoorstelling gepland. Alle 1ste-jaars (Lichte Ondersteuning & VMBO) kijken op dinsdag 23 januari naar de voorstelling 'i-social'. In deze voorstelling wordt de problematiek rondom cyberpesten behandeld.

De 2de-jaars LO & VMBO-klassen kijken op donderdag 25 januari naar de voorstelling 'in control', wat als thema heeft 'seksuele intimidatie'.

De onderwerpen zijn vooraf tijdens de mentorlessen (LOB-lessen voor de leerlingen uit de Lichte Ondersteuning) behandeld en desgewenst zal er ook in de daaropvolgende lessen nog aandacht aan het onderwerp worden besteed.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar mocht u n.a.v. de voorstelling nog vragen hebben dan kunt u zich altijd even richten tot de mentor van uw kind.

Met vriendelijke groet,

namens de afdelingsleiders onderbouw:

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

Dhr. B. van Barneveld
Mevr. A.M. Vader
Dhr. E. van der Meulen

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.