Alle leerjaren

Nieuwsbericht

Aan ouders verzorgers van leerlingen van het Broeckland College

Betreft: Nieuwsbericht

Datum: 5 april 2019

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Graag informeren we u met deze nieuwsbrief over een aantal belangrijke zaken en een aantal ontwikkelingen op het Broeckland College.

Klik hier voor het inleverschema voor de schoolboeken van de firma Iddink.

Aanmeldingen klas 1
In de afgelopen maand zijn de aanmeldingen binnengekomen van de leerlingen die komend jaar in klas 1 gaan starten. Na een succesvolle open dag en andere wervingsactiviteiten hebben we 119 nieuwe leerlingen! We heten deze leerlingen volgend schooljaar hartelijk welkom.

Aanwezigheid op school
De aanwezigheid van uw kind op school is belangrijk. We hebben een verzuimprotocol gemaakt waar we als school informatie geven over aanwezigheid en wat u moet doen wanneer er verzuim is. Deze informatie is te vinden op de website van de school: www.broeckland.nl

Reisweek derde klassen
Vanuit de derde klassen gaan ook dit jaar weer veel leerlingen op reisweek. Ze gaan naar een van de volgende bestemmingen: Londen, Texel, Berlijn, Parijs en Zeeland. Voor de leerlingen uit de derde klassen die niet mee gaan volgt informatie over hun programma.

Cameratoezicht
Het is belangrijk dat school een fijne en veilige plek is. Daar zorgen we iedere dag voor door heldere regels te hebben, toezicht te houden in de pauzes, met leerlingen in gesprek te zijn en waar nodig maatregelen te nemen. Als aanvulling op deze punten starten we vanaf 15 april a.s. met cameratoezicht op het Broeckland College. De camerabeelden worden alleen gebruikt wanneer er sprake is van een incident en met als doel om meer zicht te hebben op wat er bij het incident is gebeurd. We hebben als school uiteraard gekeken naar het belang van privacy bij het gebruik van cameratoezicht. We hebben in een reglement vastgelegd hoe we het cameratoezicht inzetten. Dit reglement is te vinden op onze website: www.broeckland.nl

Meting Tevredenheid bij ouders en leerlingen
Komende week stuurt het Broeckland College een bericht over de Tevredenheid bij ouders en leerlingen. In dit bericht zit een link om een enquête in te vullen. Met de resultaten van deze enquête kunnen we zien wat goed gaat en waar nog verbeteringen te maken zijn.

PPO keuzes
Na een fase van oriëntatie hebben leerlingen uit leerjaar twee gekozen in welk profiel ze in het derde jaar willen komen. Naast doorstroom naar de TL konden leerlingen kiezen uit:

 • Economie en Ondernemen (E&O)
 • Groen
 • Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
 • Mobiliteit en Transport (M&T)
 • Produceren, Installeren en Energie (PIE)
 • Zorg en Welzijn (Z&W)

Gala
Ook dit jaar is weer het examengala, inmiddels een grootse attractie in de Stichtse vecht. Leerlingen vieren op deze avond de afronding van hun examenjaar. Zoals ieder jaar komen leerlingen in de mooiste voertuigen naar school. Wij hebben veel zin in het gala!

Educatieve excursies
Regelmatig maken we met klassen educatieve excursies. Bij deze excursies ervaren leerlingen op een andere manier de leerstof. Daarnaast zijn dit soort excursies ook belangrijk op sociaal gebied. Een voorbeeld van een excursie is dat LO 2 recent naar het museum voor Licht en Geluid in Hilversum is geweest. Vanzelfsprekend sluiten we ook dit jaar de toetsweek van de onderbouw af met een fantastisch uitje naar de Efteling.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de mentor, de afdelingsleider of ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Guido van Hoek, Directeur

Wifi
Wifi voor leerlingen

Leerlingen kunnen gebruik maken van wifi binnen school.
Er is een klein deel van de bandbreedte voor de leerlingen opengesteld.

Het zal wel eens voorkomen dat de school de hele bandbreedte nodig heeft. Daardoor kan het bereik van de wifi voor leerlingen ook wel eens wat minder zijn.

We gaan er natuurlijk wel van uit dat smartphones e.d. in het leslokaal niet gebruikt worden zonder de toestemming van de leerkracht.

Wifi code
BrixMag!# voor BR_LEERLING_INTERNET

Spraaksoftware L2S
Spraaksoftware L2S

Ondersteuning voor leerlingen met dyslexie.
L2S is een computerprogramma dat ondersteunt bij het lezen en schrijven.

Binnen het Broeckland College zijn alle computers en laptops voorzien van het programma L2S.

Het Broeckland College heeft een licentie voor Into Words, de cloudversie van L2S. Dit betekent dat de dyslectische leerlingen, die daarvoor in aanmerking komen, ook thuis gebruik kunnen maken van L2S.

Binnen school mag de leerling (in overleg met de mentor) in de lessen gebruik maken van zijn eigen laptop met het L2S programma.

De kenmerken van L2S Spraaksoftware:

 • Werkt intuïtief – is eenvoudig in het gebruik
 • Geeft prima ondersteuning bij het lezen en bij het schrijven
 • Geschikt voor het gemakkelijk inscannen van teksten
 • Leest rechtstreeks voor uit foto-PDF’s

Voor meer informatie kunt u naar de site gaan van L2S.

Weblinks

Alle leerjaren

Nieuwsbericht

Aan ouders verzorgers van leerlingen van het Broeckland College

Betreft: Nieuwsbericht

Datum: 5 april 2019

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Graag informeren we u met deze nieuwsbrief over een aantal belangrijke zaken en een aantal ontwikkelingen op het Broeckland College.

Klik hier voor het inleverschema voor de schoolboeken van de firma Iddink.

Aanmeldingen klas 1
In de afgelopen maand zijn de aanmeldingen binnengekomen van de leerlingen die komend jaar in klas 1 gaan starten. Na een succesvolle open dag en andere wervingsactiviteiten hebben we 119 nieuwe leerlingen! We heten deze leerlingen volgend schooljaar hartelijk welkom.

Aanwezigheid op school
De aanwezigheid van uw kind op school is belangrijk. We hebben een verzuimprotocol gemaakt waar we als school informatie geven over aanwezigheid en wat u moet doen wanneer er verzuim is. Deze informatie is te vinden op de website van de school: www.broeckland.nl

Reisweek derde klassen
Vanuit de derde klassen gaan ook dit jaar weer veel leerlingen op reisweek. Ze gaan naar een van de volgende bestemmingen: Londen, Texel, Berlijn, Parijs en Zeeland. Voor de leerlingen uit de derde klassen die niet mee gaan volgt informatie over hun programma.

Cameratoezicht
Het is belangrijk dat school een fijne en veilige plek is. Daar zorgen we iedere dag voor door heldere regels te hebben, toezicht te houden in de pauzes, met leerlingen in gesprek te zijn en waar nodig maatregelen te nemen. Als aanvulling op deze punten starten we vanaf 15 april a.s. met cameratoezicht op het Broeckland College. De camerabeelden worden alleen gebruikt wanneer er sprake is van een incident en met als doel om meer zicht te hebben op wat er bij het incident is gebeurd. We hebben als school uiteraard gekeken naar het belang van privacy bij het gebruik van cameratoezicht. We hebben in een protocol vastgelegd hoe we het cameratoezicht inzetten. Dit protocol is te vinden op onze website: www.broeckland.nl

Meting Tevredenheid bij ouders en leerlingen
Komende week stuurt het Broeckland College een bericht over de Tevredenheid bij ouders en leerlingen. In dit bericht zit een link om een enquête in te vullen. Met de resultaten van deze enquête kunnen we zien wat goed gaat en waar nog verbeteringen te maken zijn.

PPO keuzes
Na een fase van oriëntatie hebben leerlingen uit leerjaar twee gekozen in welk profiel ze in het derde jaar willen komen. Naast doorstroom naar de TL konden leerlingen kiezen uit:

 • Economie en Ondernemen (E&O)
 • Groen
 • Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
 • Mobiliteit en Transport (M&T)
 • Produceren, Installeren en Energie (PIE)
 • Zorg en Welzijn (Z&W)

Gala
Ook dit jaar is weer het examengala, inmiddels een grootse attractie in de Stichtse vecht. Leerlingen vieren op deze avond de afronding van hun examenjaar. Zoals ieder jaar komen leerlingen in de mooiste voertuigen naar school. Wij hebben veel zin in het gala!

Educatieve excursies
Regelmatig maken we met klassen educatieve excursies. Bij deze excursies ervaren leerlingen op een andere manier de leerstof. Daarnaast zijn dit soort excursies ook belangrijk op sociaal gebied. Een voorbeeld van een excursie is dat LO 2 recent naar het museum voor Licht en Geluid in Hilversum is geweest. Vanzelfsprekend sluiten we ook dit jaar de toetsweek van de onderbouw af met een fantastisch uitje naar de Efteling.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de mentor, de afdelingsleider of ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Guido van Hoek, Directeur

Wifi
Wifi voor leerlingen

Leerlingen kunnen gebruik maken van wifi binnen school.
Er is een klein deel van de bandbreedte voor de leerlingen opengesteld.

Het zal wel eens voorkomen dat de school de hele bandbreedte nodig heeft. Daardoor kan het bereik van de wifi voor leerlingen ook wel eens wat minder zijn.

We gaan er natuurlijk wel van uit dat smartphones e.d. in het leslokaal niet gebruikt worden zonder de toestemming van de leerkracht.

Wifi code
BrixMag!# voor BR_LEERLING_INTERNET

Spraaksoftware L2S
Spraaksoftware L2S

Ondersteuning voor leerlingen met dyslexie.
L2S is een computerprogramma dat ondersteunt bij het lezen en schrijven.

Binnen het Broeckland College zijn alle computers en laptops voorzien van het programma L2S.

Het Broeckland College heeft een licentie voor Into Words, de cloudversie van L2S. Dit betekent dat de dyslectische leerlingen, die daarvoor in aanmerking komen, ook thuis gebruik kunnen maken van L2S.

Binnen school mag de leerling (in overleg met de mentor) in de lessen gebruik maken van zijn eigen laptop met het L2S programma.

De kenmerken van L2S Spraaksoftware:

 • Werkt intuïtief – is eenvoudig in het gebruik
 • Geeft prima ondersteuning bij het lezen en bij het schrijven
 • Geschikt voor het gemakkelijk inscannen van teksten
 • Leest rechtstreeks voor uit foto-PDF’s

Voor meer informatie kunt u naar de site gaan van L2S.

Weblinks

Ouders

Menu
X