Bovenbouw (klas 3 en 4)

Beste leerling, ouder, verzorger,

Naast de nieuwsbrief vanuit de directie, brengen we jullie ook op de hoogte via een eigen nieuwsbrief met informatie wat alleen voor de bovenbouw relevant is. Deze nieuwsbrief ontvangen ouders en verzorgers via het mailadres wat in Magister geregistreerd staat. Leerlingen ontvangen deze nieuwsbrief via Berichten in Magister.

De eerste week zit er weer op. Een week waar we met veel plezier op terugkijken. We hebben (opnieuw) kennis met elkaar gemaakt, met als afsluiting een “HARDGAAND” uitje naar Walibi. Deze week zijn de lessen grotendeels weer opgepakt.

De lestijden zijn weer 50 minuten, waardoor de pauzetijden anders zijn en de lesdagen weer langer. Voor iedereen is dit weer even wennen.
Om de puntjes op de i te zetten, houden we ons in jullie ogen strenger aan de schoolregels, waarbij we vooral letten op het op tijd in de les aanwezig zijn, toiletgebruik tijdens de les, spullen mee, telefoon tijdens de les, petten en jassen. We hopen hiermee dat we snel weer in het goede ritme komen.
Ook willen we nog benadrukken dat het dragen van mondkapjes binnen de school verplicht is.

Tussenuren bovenbouw
Over de pauzes en tussenuren van de bovenbouw is bij sommige leerlingen verwarring ontstaan.
De afspraken hierover zijn als volgt:

  • In de pauzes blijven de leerlingen op school. Het liefst buiten op het plein of binnen in de kantine.
  • In de pauzes van de bovenbouw hebben de leerlingen van de onderbouw les, daarom mogen de leerlingen niet heen en weer lopen op de gang.
  • Tijdens een tussenuur mogen leerlingen van klas 3 en 4 van het plein als het echt nodig is.
  • Mocht een tussenuur na een pauze zijn, dan blijf je tijdens de pauze op school. Nadat de bel is gegaan voor de les, mag je van het plein af.
  • Waarschijnlijk overbodig, maar we zijn nog steeds een rookvrije school. Dat betekent dat er binnen de hekken en net buiten de school niet gerookt mag worden door leerlingen en personeel.

Studiewijzers
Omdat het belangrijk is dat een leerling een goed overzicht heeft over de lesstof, werken we met studiewijzers. In de studiewijzer staat de stof die in de lessen behandeld wordt en welke opdrachten er gemaakt moeten worden. De studiewijzers kun je vinden in Magister onder het kopje ELO.
Kun je de studiewijzer niet vinden, vraag het dan even na bij je vakdocent of mentor.

Cijferregistratie
Achter de schermen zijn we druk bezig om de cijferregistratie voor het nieuwe jaar in te richten in Magister. Uiterlijk 1 oktober zijn de cijfers zichtbaar.

Speciaal voor de ouders
Op 27 september (klas 4) en 28 september (klas 3) vinden de ouderavonden plaats. We hopen dat het fysiek op school kan plaatsvinden. Een uitnodiging volgt zo spoedig mogelijk.

We hopen dat u deze avond aanwezig kunt zijn, zodat we persoonlijk kennis met u kunnen maken.

Met vriendelijke groet,

D. Fronik, afdelingsleider 3 VMBO LO
H. La Nooy, afdelingsleider 3 VMBO
C.J. Karsemeijer, afdelingsleider 4 VMBO LO
J. Brouwer, afdelingsleider 4 VMBO

Menu
X