Sneltesten op het Broeckland College

De sneltest is een manier om, als iemand besmet is met het coronavirus, snel te zien wie er nog meer besmet is geraakt met het coronavirus. Door het gebruik van sneltesten kunnen we een uitbraak van het coronavirus (COVID-19) onder leerlingen en personeel zo snel mogelijk signaleren en isoleren.

In de Tweede Kamer is afgesproken om te beginnen met sneltesten op middelbare scholen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft ons als school gevraagd mee te doen met de eerste groep scholen die gebruik gaat maken van sneltesten.

Wij werken hier als school graag aan mee. Dit doen wij omdat het gebruik van sneltesten veilig is, en omdat de sneltest kan helpen om het coronavirus onder controle te krijgen. De sneltest is extra naast alle maatregelen die al gelden op school, zoals afstand houden en het gebruik van mondkapjes.

Onze school start vanaf 01-02-2021 met sneltesten voor leerlingen, docenten en andere medewerkers van onze school. Omdat tijdens de lockdown veel kinderen thuis zitten, kunnen wij alleen starten met de leerlingen, docenten en andere medewerkers die wel op school zijn. Vanaf het moment dat weer meer leerlingen op school zijn, kunnen ook zij gebruik maken van de sneltest.

Het gebruiken van sneltesten op onze school is besproken met – en goedgekeurd door – de medezeggenschapsraad. Voor de uitvoering werken wij samen met het ministerie van OCW en de VO-raad. Wij volgen de regels die door hen zijn opgesteld.

Belangrijk: de sneltest wordt alleen gebruikt als wij weten dat er iemand op school besmet is met het coronavirus. Om te weten of iemand besmet is, moet deze persoon eerst de coronatest van de GGD doen. Daarom moet iedereen die klachten krijgt (die kunnen wijzen op het coronavirus) thuis blijven én zich direct laten testen bij de GGD.

Hoe werkt het sneltesten op school?

De sneltest wordt alleen gebruikt als er een besmetting op school bekend is. De test wordt op school afgenomen.

Als wij als school geïnformeerd worden dat een leerling, docent of andere medewerker van onze school besmet is met het coronavirus, verzamelen wij informatie om het risico van deze besmetting te beoordelen. Wanneer blijkt dat de besmette persoon onderwijs kreeg of onderwijs gaf tijdens de (mogelijk) besmettelijke periode, starten wij de sneltestprocedure op.

Bij de sneltestprocedure wordt als eerste in kaart gebracht wie er in aanmerking komt voor een sneltest (dit noemen we de testpopulatie). Dit is: iedereen die minimaal één lesuur in dezelfde ruimte is geweest als de besmette persoon. Ook als je geen klachten hebt. Waar nodig kunnen wij als school deze groep aanvullen met andere leerlingen, docenten of medewerkers waarmee de besmette persoon in contact is geweest.  

Alleen leerlingen, docenten en andere medewerkers die toestemming hebben gegeven voor de sneltest worden ook echt uitgenodigd om zich te laten testen door middel van de sneltest. De school stuurt de leerlingen die het betreft, een e-mail. Daarmee kan de leerling een afspraak maken voor de sneltest. De school geeft de testaanbieder ook het door u getekende toestemmingsformulier.

Voordat een leerling, docent of andere medewerker wordt getest, wordt de identiteit gecontroleerd aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. Het is dus belangrijk dat uw kind een geldig identiteitsbewijs bij zich heeft.

De sneltest wordt afgenomen door hiervoor opgeleide mensen van de testaanbieder. Zij worden aangestuurd door een erkende arts met BIG-registratie. De testaanbieder staat onder toezicht van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd.

De uitslagen van de sneltest worden door de testleverancier bewaard. In lijn met de privacy voorwaarden is dat voor maximaal 5 jaar. Deze resultaten worden gebruikt om in kaart te brengen hoe het virus zich verspreidt.

Als school krijgen wij de uitslag van de sneltest niet te horen. Ook krijgen wij geen inzicht in de antwoorden op de vragenlijst.

Wat gebeurt er als uw kind positief test op het coronavirus?
Als uit de sneltest blijkt dat uw kind besmet is met het coronavirus, vraagt de testaanbieder aan uw kind om zich ziek te melden, de school te verlaten en thuis in quarantaine te gaan. Zoals dat gebruikelijk is bij een besmetting met het coronavirus. De testaanbieder is verplicht de positieve test te melden aan de GGD. De GGD neemt vervolgens contact op met u en/of uw kind voor de start van een bron- en contactonderzoek.

Wat gebeurt er als uw kind negatief test op het coronavirus?
Bij een negatieve testuitslag heeft de sneltest geen infectie gevonden. Uw kind blijft dan gewoon op school. Belangrijk daarbij is dat uw kind zich nog steeds aan alle coronaregels moet houden, zoals afstand houden en het gebruik van een mondkapje.

De uitslag van de sneltest is 48 uur geldig. Daarna kunnen er alsnog klachten ontstaan. Daarom is het belangrijk om bij een negatieve testuitslag de test na een aantal dagen te herhalen. Iedereen met een negatieve testuitslag wordt 3 tot 5 dagen na de eerste test nog een tweede keer getest.

Evaluatie
Na het afnemen van de eerste test stuurt het UMC Utrecht de geteste persoon een vragenlijst met vragen die nodig zijn om de aanpak met sneltesten te evalueren. De geteste persoon is niet verplicht om deze vragenlijst in te vullen.

De evaluatie wordt uitgevoerd door het UMC Utrecht in opdracht van het ministerie van OCW. De resultaten van de evaluatie worden geanonimiseerd en pas daarna gedeeld met het ministerie van OCW. Het ministerie krijgt dus géén persoonsgegevens van u of uw kind.

De informatie wordt vastgelegd in een database van het UMC Utrecht. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor het evalueren van de aanpak van sneltesten. Medisch deskundige Patricia Bruijning-Verhagen begeleidt de evaluatie en is hier ook verantwoordelijk voor. Zij is Kinderarts en Epidemioloog en werkt bij het UMC Utrecht.

Menu
Open dag en Open lesmiddag

Zit jij in groep 8 en ben je geïnteresseerd in onze school? We nodigen je graag uit om de livestream van onze Open dag en Open lesmiddag terug te kijken.
Meer informatie op de website opendag.broeckland.nl.   

X