Instructie examenboekje CSPE

Als extra voorbereiding op het praktijkexamen kan de examenkandidaat

De video is te vinden op www.examenblad.nl, de officiële website voor de examens in het Voortgezet Onderwijs. Deze site is een initiatief van de directie Voortgezet Onderwijs van het Ministerie van OCW en het College voor Toetsen en Examens.

Instructie examenboekje CSPE

Als extra voorbereiding op het praktijkexamen kan de examenkandidaat

De video is te vinden op www.examenblad.nl, de officiële website voor de examens in het Voortgezet Onderwijs. Deze site is een initiatief van de directie Voortgezet Onderwijs van het Ministerie van OCW en het College voor Toetsen en Examens.

Ouders

Menu
Open dag en Open lesmiddag

Zit jij in groep 8 en ben je geïnteresseerd in onze school? Volg dan de livestream van onze Open dag op zaterdag 6 februari om 11.00 uur. 
De Open lesmiddag is op woensdag 10 februari om 15.00 uur ook via een livestream.
Hou onze website in de gaten.   

X