Instructie examenboekje CSPE

Als extra voorbereiding op het praktijkexamen kan de examenkandidaat

De video is te vinden op www.examenblad.nl, de officiële website voor de examens in het Voortgezet Onderwijs. Deze site is een initiatief van de directie Voortgezet Onderwijs van het Ministerie van OCW en het College voor Toetsen en Examens.

Menu
X