Klas 1

Breukelen, 15 maart 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Zoals u in de jaarplanning heeft kunnen zien zouden volgende week de rapporten worden meegegeven aan de leerlingen. Ook staat er al snel een ouderavond gepland.

Na overleg hebben wij besloten om deze data iets te verschuiven, zodat wij wat meer tijd hebben om passende cijfers voor de leerlingen te ontvangen. Ook is er meer tijd voor de leerlingen om werk in te halen.

De nieuwe data zijn:

  • Maandag 19 april voor 12.00 uur: alle cijfers moeten ingeleverd zijn bij de vakdocenten
  • Woensdag 21, donderdag 22 of vrijdag 23 april: rapporten worden aan de leerlingen meegegeven
  • Dinsdag 11 mei: ouderavond klas 1 en 2 (bij de vakdocenten)

Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat graag.

Vriendelijke groet,

Eric van der Meulen ([email protected])
Bas van Barneveld ([email protected]
Anne-Marie Vader ([email protected])

Menu
Open dag en Open lesmiddag

Zit jij in groep 8 en ben je geïnteresseerd in onze school? We nodigen je graag uit om de livestream van onze Open dag en Open lesmiddag terug te kijken.
Meer informatie op de website opendag.broeckland.nl.   

X