Klas 1

Betreft: afname CITO toetsen VMBO 1 (B13 t/m B16)

Geachte ouders/verzorgers,

Net als voorgaande jaren zullen wij ook dit jaar de CITO toetsen Nederlands, rekenen/wiskunde en Engels bij de leerlingen afnemen. De afname van deze toetsen zal plaatsvinden in week 44 (26 t/m 28 oktober). Gedurende deze 3 dagen krijgen de leerlingen iedere dag 2 toetsen tijdens het 3de en 4de lesuur. De overige lesuren volgen zij de lessen volgens het normale rooster.

Wij nemen deze toetsen af aan het begin van het eerste jaar, aan het einde van het eerste jaar en  in het voorjaar van klas 2. Op deze manier krijgen wij een goed beeld van de capaciteiten van onze leerlingen en kunnen wij hierop inspelen. Tevens kunnen de scores van deze toetsen gebruikt worden bij de bepaling van de leerweg aan het einde van klas 2.

De leerlingen kennen de CITO toetsen van het leerlingvolgsysteem, dus niet de CITO eindtoets, vanuit de basisschool. Zij weten hoe de toetsen werken en dat er voor de toetsen niet geleerd hoeft te worden. Rustig werken en goed nadenken is voldoende. De ervaring leert dat de leerlingen voldoende tijd hebben om de toetsen af te krijgen.

De leerlingen dienen een grijs potlood, een gum, een rekenmachine en een geodriehoek bij zich te hebben.

Ik hoop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben.

Vriendelijke groet,

Mw. A.M. Vader
Afdelingsleider VMBO 1

Klas 1

Betreft: afname CITO toetsen VMBO 1 (B13  t/m B16)

Geachte ouders/verzorgers,

Net als voorgaande jaren zullen wij ook dit jaar de CITO toetsen Nederlands, rekenen/wiskunde en Engels bij de leerlingen afnemen. De afname van deze toetsen zal plaatsvinden in week 44 (26 t/m 28 oktober). Gedurende deze 3 dagen krijgen de leerlingen iedere dag 2 toetsen tijdens het 3de en 4de lesuur. De overige lesuren volgen zij de lessen volgens het normale rooster.

Wij nemen deze toetsen af aan het begin van het eerste jaar, aan het einde van het eerste jaar en  in het voorjaar van klas 2. Op deze manier krijgen wij een goed beeld van de capaciteiten van onze leerlingen en kunnen wij hierop inspelen. Tevens kunnen de scores van deze toetsen gebruikt worden bij de bepaling van de leerweg aan het einde van klas 2.

De leerlingen kennen de CITO toetsen van het leerlingvolgsysteem, dus niet de CITO eindtoets, vanuit de basisschool. Zij weten hoe de toetsen werken en dat er voor de toetsen niet geleerd hoeft te worden. Rustig werken en goed nadenken is voldoende. De ervaring leert dat de leerlingen voldoende tijd hebben om de toetsen af te krijgen.

De leerlingen dienen een grijs potlood, een gum, een rekenmachine en een geodriehoek bij zich te hebben.

Ik hoop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben.

Vriendelijke groet,

Mw. A.M. Vader
Afdelingsleider VMBO 1

Ouders

Menu
X