Klas 2

CitoVas-2 toets uitgesteld

Beste ouders/verzorgers,

Volgende week nemen wij bij onze leerlingen de Cito Vas 2-toets af.

De uitslag van deze toets helpt ons, net als bij de Cito-afname in het eerste leerjaar, om een nauwkeurig beeld te krijgen van wat uw kind op dit moment aan didactische vaardigheden beheerst. 

Deze toetsen zijn niet bedoeld om uw kind in te delen in een niveaugroep of iets dergelijks, maar dienen als middel om inzichtelijk te maken of ons onderwijs voldoende resultaten oplevert.  

Maandag 16 maart aanstaande starten alle leerlingen van het tweede leerjaar met deze Cito-toetsen. De week daarop wordt gebruikt als uitloop-week voor leerlingen die een toets gemist hebben, waarna alle uitslagen retour worden gezonden naar het Cito. Circa twee weken later zijn de uitslagen bij ons binnen en krijgt u ook een exemplaar van de uitslag van deze toets.

Mocht u naar aanleiding van de uitslag nog vragen hebben, dan kunt u daarmee terecht bij de mentor/mentrix van uw kind.

Ik ga er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, mede namens de mentoren van leerjaar 2,

Bas van Barneveld
Eric van der Meulen  

Afdelingsleiders Leerjaar 2
Broeckland College

Excursie geannuleerd

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Vorige week heb ik u geïnformeerd over de excursie naar Nationaal Monument Kamp Vught op 25 maart aanstaande.
Vught ligt in Noord-Brabant. Gezien het corona-virus kan de excursie helaas niet doorgaan. Ik hoop dat de excursie later dit jaar alsnog doorgang kan vinden. Als dit het geval is licht ik u natuurlijk weer in.

Er vanuit gaande u zo voldoende geïnformeerd te hebben en met vriendelijke groet,

B. van Barneveld
Afdelingsleider klas 2 vmbo
[email protected]

Snuffelstage B21 en B22 gaat niet door

Breukelen,   februari 2020

Betreft: 5 daagse snuffelstage, leerlingen B21, B22

 

Geachte ouder(s) / verzorger(s),                             

Van maandag 30 maart t/m vrijdag 3 april organiseren we voor de 2ejaars leerlingen een snuffelstage.

Uw zoon/dochter zal in deze week stage lopen op een werkplek naar keuze.  

Het moeten volledige werkdagen zijn en de stage mag niet worden gelopen op een werkplek waar de leerling al werkzaam is (bijv. bijbaantje in de supermarkt of iets dergelijks). Het gaat erom dat de leerling kan ervaren hoe het is om dagelijks op tijd op het werk te verschijnen en mee te werken met de andere werknemers in het bedrijf.

Deze stage mag gelopen worden bij vrienden of bekenden van u, dit geeft de leerling een vertrouwd gevoel. De stage past in het lesonderdeel PPO (Praktische Profiel Oriëntatie).

Als voorbereiding op deze stage bespreken we wat zijn/haar interesses en mogelijkheden zijn. Ook zaken als ‘welke opleiding heb je nodig voor het beroep dat je leuk lijkt’ en ‘het belang van een goede inzet/werkhouding’ komen aan bod.

Het is de bedoeling dat uw zoon/dochter zelf een  geschikte stageplek vindt en de stap zet richting werkgever. Uiteraard willen wij u als ouder/verzorger vragen uw kind hierin als nodig te begeleiden.

Als de leerling een stageadres heeft gevonden verzoeken wij u de bijgaande antwoordbrief in te vullen (ook door de stagegever) en mee te geven naar school. Als wij deze antwoordbrief hebben ontvangen, kunnen we het stagecontract invullen die vervolgens door de leerling, door u en de werkgever ondertekend moet worden.

NB Voordat uw zoon/dochter naar de derde klas gaat moet er een profiel gekozen worden.

Als voorbereiding op deze profielkeuze organiseren wij op woensdag 8 april 2020 een Profiel Informatieavond voor alle ouders/verzorgers van de 2de jaars leerlingen. Te zijner tijd ontvangt u van ons een uitnodiging voor deze avond, maar desgewenst kunt u deze datum wel alvast in uw agenda zetten.

Mocht u nog vragen hebben over de aanstaande ‘Snuffelstage’, richt u zich dan tot de mentor van uw zoon/dochter.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

 

Dhr. E.L. van der Meulen

Afdelingsleider Lichte Ondersteuning – onderbouw

Broeckland College

 

Antwoordbrief snuffelstage

Maatschappelijke stage

De Maatschappelijke Stage

In de maatschappelijke stage (Mas) wordt werk verricht dat normaal gesproken door vrijwilligers wordt gedaan. We hebben het hier over geregistreerd vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld: ziekenverzorging, sportverenigingen, sportevenementen, assistentie onderwijs, kinderopvang, landschapsbeheer, scouting, enz.

Deze stage hoort bij het 3e leerjaar, maar het is mogelijk om vast in de zomervakantie aan de slag te gaan. Er vinden nogal wat evenementen en kindervakantieweken in de zomer plaats.

De leerlingen moeten in totaal 20 uur stage lopen. Het geheel wordt vastgelegd in een contract maatschappelijke stage, waarin de gegevens zoals werkplek, data en stagebegeleider in staan. Dit contract en een stageboekje met daarin opdrachten en uitleg over het eindproduct kan opgehaald worden bij de afdelingsleider. In klas 3 telt de stage mee voor het vak maatschappijleer. Het product dat gemaakt wordt telt mee voor het schoolexamen. Om over te gaan naar klas 4 moet de stage afgerond zijn.

De Vrijwilligerscentrale organiseert een maatschappelijke stagemarkt op woensdag 22 mei 2019 om 19.00 tot 20.15 uur op de RSG Broklede in Breukelen. Op deze beurs zijn aanbieders van stages aanwezig zodat daar de contacten gelegd kunnen worden. Leerlingen (en ouders) uit klas 2 zijn van harte welkom.

Info vrijwilligerscentrale: https://www.vrijwilligersstichtsevecht.nl/

In klas 3 komt ook de beroepen- oriëntatie -stage aan de orde maar de informatie daarover volgt in het 3e leerjaar. 

B. van Barneveld (afdelingsleider klas 2 vmbo)
E. v.d. Meulen (afdelingsleider LO onderbouw) 
H. Lanooy (afdelingsleider klas 3 vmbo)

Profiel Groen
Welk profiel kies je?

Het profiel Groen is voor doeners. Het lesprogramma is boeiend, verrassend…

Download presentatie

 

Klas 2

CitoVas-2 toets uitgesteld

Beste ouders/verzorgers,

Volgende week nemen wij bij onze leerlingen de Cito Vas 2-toets af.

De uitslag van deze toets helpt ons, net als bij de Cito-afname in het eerste leerjaar, om een nauwkeurig beeld te krijgen van wat uw kind op dit moment aan didactische vaardigheden beheerst. 

Deze toetsen zijn niet bedoeld om uw kind in te delen in een niveaugroep of iets dergelijks, maar dienen als middel om inzichtelijk te maken of ons onderwijs voldoende resultaten oplevert.  

Maandag 16 maart aanstaande starten alle leerlingen van het tweede leerjaar met deze Cito-toetsen. De week daarop wordt gebruikt als uitloop-week voor leerlingen die een toets gemist hebben, waarna alle uitslagen retour worden gezonden naar het Cito. Circa twee weken later zijn de uitslagen bij ons binnen en krijgt u ook een exemplaar van de uitslag van deze toets.

Mocht u naar aanleiding van de uitslag nog vragen hebben, dan kunt u daarmee terecht bij de mentor/mentrix van uw kind.

Ik ga er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, mede namens de mentoren van leerjaar 2,

Bas van Barneveld
Eric van der Meulen  

Afdelingsleiders Leerjaar 2
Broeckland College

Excursie geannuleerd

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Vorige week heb ik u geïnformeerd over de excursie naar Nationaal Monument Kamp Vught op 25 maart aanstaande.
Vught ligt in Noord-Brabant. Gezien het corona-virus kan de excursie helaas niet doorgaan. Ik hoop dat de excursie later dit jaar alsnog doorgang kan vinden. Als dit het geval is licht ik u natuurlijk weer in.

Er vanuit gaande u zo voldoende geïnformeerd te hebben en met vriendelijke groet,

B. van Barneveld
Afdelingsleider klas 2 vmbo
[email protected]

Snuffelstage B21 en B22 gaat niet door

Breukelen,   februari 2020

Betreft: 5 daagse snuffelstage, leerlingen B21, B22

 

Geachte ouder(s) / verzorger(s),                             

Van maandag 30 maart t/m vrijdag 3 april organiseren we voor de 2ejaars leerlingen een snuffelstage.

Uw zoon/dochter zal in deze week stage lopen op een werkplek naar keuze.  

Het moeten volledige werkdagen zijn en de stage mag niet worden gelopen op een werkplek waar de leerling al werkzaam is (bijv. bijbaantje in de supermarkt of iets dergelijks). Het gaat erom dat de leerling kan ervaren hoe het is om dagelijks op tijd op het werk te verschijnen en mee te werken met de andere werknemers in het bedrijf.

Deze stage mag gelopen worden bij vrienden of bekenden van u, dit geeft de leerling een vertrouwd gevoel. De stage past in het lesonderdeel PPO (Praktische Profiel Oriëntatie).

Als voorbereiding op deze stage bespreken we wat zijn/haar interesses en mogelijkheden zijn. Ook zaken als ‘welke opleiding heb je nodig voor het beroep dat je leuk lijkt’ en ‘het belang van een goede inzet/werkhouding’ komen aan bod.

Het is de bedoeling dat uw zoon/dochter zelf een  geschikte stageplek vindt en de stap zet richting werkgever. Uiteraard willen wij u als ouder/verzorger vragen uw kind hierin als nodig te begeleiden.

Als de leerling een stageadres heeft gevonden verzoeken wij u de bijgaande antwoordbrief in te vullen (ook door de stagegever) en mee te geven naar school. Als wij deze antwoordbrief hebben ontvangen, kunnen we het stagecontract invullen die vervolgens door de leerling, door u en de werkgever ondertekend moet worden.

NB Voordat uw zoon/dochter naar de derde klas gaat moet er een profiel gekozen worden.

Als voorbereiding op deze profielkeuze organiseren wij op woensdag 8 april 2020 een Profiel Informatieavond voor alle ouders/verzorgers van de 2de jaars leerlingen. Te zijner tijd ontvangt u van ons een uitnodiging voor deze avond, maar desgewenst kunt u deze datum wel alvast in uw agenda zetten.

Mocht u nog vragen hebben over de aanstaande ‘Snuffelstage’, richt u zich dan tot de mentor van uw zoon/dochter.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

 

Dhr. E.L. van der Meulen

Afdelingsleider Lichte Ondersteuning – onderbouw

Broeckland College

 

Antwoordbrief snuffelstage

Maatschappelijke stage

De Maatschappelijke Stage

In de maatschappelijke stage (Mas) wordt werk verricht dat normaal gesproken door vrijwilligers wordt gedaan. We hebben het hier over geregistreerd vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld: ziekenverzorging, sportverenigingen, sportevenementen, assistentie onderwijs, kinderopvang, landschapsbeheer, scouting, enz.

Deze stage hoort bij het 3e leerjaar, maar het is mogelijk om vast in de zomervakantie aan de slag te gaan. Er vinden nogal wat evenementen en kindervakantieweken in de zomer plaats.

De leerlingen moeten in totaal 20 uur stage lopen. Het geheel wordt vastgelegd in een contract maatschappelijke stage, waarin de gegevens zoals werkplek, data en stagebegeleider in staan. Dit contract en een stageboekje met daarin opdrachten en uitleg over het eindproduct kan opgehaald worden bij de afdelingsleider. In klas 3 telt de stage mee voor het vak maatschappijleer. Het product dat gemaakt wordt telt mee voor het schoolexamen. Om over te gaan naar klas 4 moet de stage afgerond zijn.

De Vrijwilligerscentrale organiseert een maatschappelijke stagemarkt op woensdag 22 mei 2019 om 19.00 tot 20.15 uur op de RSG Broklede in Breukelen. Op deze beurs zijn aanbieders van stages aanwezig zodat daar de contacten gelegd kunnen worden. Leerlingen (en ouders) uit klas 2 zijn van harte welkom.

Info vrijwilligerscentrale: https://www.vrijwilligersstichtsevecht.nl/

In klas 3 komt ook de beroepen- oriëntatie -stage aan de orde maar de informatie daarover volgt in het 3e leerjaar. 

B. van Barneveld (afdelingsleider klas 2 vmbo)
E. v.d. Meulen (afdelingsleider LO onderbouw) 
H. Lanooy (afdelingsleider klas 3 vmbo)

Profiel Groen
Welk profiel kies je?

Het profiel Groen is voor doeners. Het lesprogramma is boeiend, verrassend…

Download presentatie

 

Menu
X