Klas 2

Maatschappelijke stage

De Maatschappelijke Stage

In de maatschappelijke stage (Mas) wordt werk verricht dat normaal gesproken door vrijwilligers wordt gedaan. We hebben het hier over geregistreerd vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld: ziekenverzorging, sportverenigingen, sportevenementen, assistentie onderwijs, kinderopvang, landschapsbeheer, scouting, enz.

Deze stage hoort bij het 3e leerjaar, maar het is mogelijk om vast in de zomervakantie aan de slag te gaan. Er vinden nogal wat evenementen en kindervakantieweken in de zomer plaats.

De leerlingen moeten in totaal 20 uur stage lopen. Het geheel wordt vastgelegd in een contract maatschappelijke stage, waarin de gegevens zoals werkplek, data en stagebegeleider in staan. Dit contract en een stageboekje met daarin opdrachten en uitleg over het eindproduct kan opgehaald worden bij de afdelingsleider. In klas 3 telt de stage mee voor het vak maatschappijleer. Het product dat gemaakt wordt telt mee voor het schoolexamen. Om over te gaan naar klas 4 moet de stage afgerond zijn.

De Vrijwilligerscentrale organiseert een maatschappelijke stagemarkt op woensdag 22 mei 2019 om 19.00 tot 20.15 uur op de RSG Broklede in Breukelen. Op deze beurs zijn aanbieders van stages aanwezig zodat daar de contacten gelegd kunnen worden. Leerlingen (en ouders) uit klas 2 zijn van harte welkom.

Info vrijwilligerscentrale: https://www.vrijwilligersstichtsevecht.nl/

In klas 3 komt ook de beroepen- oriëntatie -stage aan de orde maar de informatie daarover volgt in het 3e leerjaar. 

B. van Barneveld (afdelingsleider klas 2 vmbo)
E. v.d. Meulen (afdelingsleider LO onderbouw) 
H. Lanooy (afdelingsleider klas 3 vmbo)

Profiel Groen
Welk profiel kies je?

Het profiel Groen is voor doeners. Het lesprogramma is boeiend, verrassend…

Download presentatie

 

Informatiebrief B21, B22, B23

Breukelen, september 2018

Betreft: informatie leerjaar 2 –  lichte ondersteuning


Beste Ouders/ Verzorgers,

In deze brief wil ik u informeren over een aantal zaken die voor het huidige schooljaar op het programma staan. Daarnaast raad ik u aan om ook regelmatig onze Broeckland-site te bezoeken. Hierop vindt u alle actuele informatie.

Hieronder treft u een groot aantal punten van de jaarkalender op een rij:

 • Dinsdag 2 oktober komt de schoolfotograaf voor de jaarlijkse foto’s,
 • Donderdag 18 oktober, eerste tussenrapport gaat mee naar huis met een uitnodiging voor de ouderavond (10 minuten gesprekken),
 • Dinsdag 30 oktober, ouderavond klas 1 en 2,
 • Maandag 26 november, project ‘Over de Streep’ – de klas krijgt stellingen voorgelegd en in een veilige setting kunnen de  leerlingen hun standpunt innemen en desgewenst toelichten. Dit alles in het kader van de groepsvorming en het leren voor je mening uit te komen,
 • Donderdag 13 december, cijferrapport-1 mee naar huis met uitnodiging voor de ouderavond,
 • Maandag 17 december, sportochtend klassen 1 en 2 lichte ondersteuning,
 • Vrijdag 21 december, kerstactiviteiten voor de klassen 1 en 2. Leerlingen zijn om 12u uit…start kerstvakantie,
 • Woensdag 9 januari, ouderavond n.a.v. Cijferrapport-1,
 • Donderdag 24 januari, toneelgroep Zwerm (onder voorbehoud),
 • Donderdag 21 februari, tussenrapport-2 mee naar huis, uitnodigingsbrief ouderavond,
 • Maandag 11 t/m vrijdag 15 maart, Cito Vas #2 toetsen voor alle 2de jaars leerlingen (infobrief zal in de eerste week van februari aan u worden gemaild),
 • Woensdag 20 maart, Profielkeuze informatieavond voor de ouders/verzorgers**,
 • Donderdag 11 april, Cijferrapport-2 mee naar huis, brief uitnodiging ouderavond,
 • Maandag 15 april t/m vrijdag 19 april, Snuffel-stageweek klas 2 lichte ondersteuning. Ook het zoeken naar een geschikt stageadres en het voeren van een kennismakingsgesprek met de werkgever, behoren tot deze stage. De leerlingen worden hier, net als de ouders, vooraf uitvoering over geïnformeerd.
 • Maandag 15 april, ouderavond n.a.v. Cijferrapport-2 
 • Donderdag 13 juni, sportochtend Klas 2, 
 • Donderdag 11 juli, schoolreisje klassen 1 en 2 – De Efteling,
 • Maandag 15 juli, inleveren schoolboeken, 
 • Vrijdag 19 juli, Eindrapport uitreiking……start zomervakantie t/m 1 september 2019.

NB houdt u er rekening mee dat genoemde data mogelijk nog kunnen veranderen. U wordt hier dan uiteraard van op de hoogte gebracht.

Ad.** Profielkeuze informatieavond, woensdag 20 maart: 
In het eerste jaar hebben we in de LOB-lessen al de nodige aandacht besteed aan de kernvragen: ‘wie ben ik’, ‘wat kan ik’ en ‘wat wil ik’. In het tweede jaar gaan we dit verder uitbouwen en zullen we de kinderen kennis laten maken met alle profielen die op het Broeckland College worden aangeboden. In de PPO-lessen kunnen zij proeven aan het profiel en krijgen zij een goed beeld van wat het profiel omvat en of het aansluit bij hun interesse en vaardigheden. Op deze manier hopen wij de kinderen een zo bewust mogelijke profielkeuze te laten maken. Mocht u in de tussentijd vragen hebben over de profielen, dan kunt u altijd terecht bij de mentor en/of de afdelingsleider.

Hopende u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet, mede namens de mentoren L.O.-2,

Eric van der Meulen

Afdelingsleider Lichte Ondersteuning-onderbouw
Broeckland College

Klas 2

Maatschappelijke stage

De Maatschappelijke Stage

In de maatschappelijke stage (Mas) wordt werk verricht dat normaal gesproken door vrijwilligers wordt gedaan. We hebben het hier over geregistreerd vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld: ziekenverzorging, sportverenigingen, sportevenementen, assistentie onderwijs, kinderopvang, landschapsbeheer, scouting, enz.

Deze stage hoort bij het 3e leerjaar, maar het is mogelijk om vast in de zomervakantie aan de slag te gaan. Er vinden nogal wat evenementen en kindervakantieweken in de zomer plaats.

De leerlingen moeten in totaal 20 uur stage lopen. Het geheel wordt vastgelegd in een contract maatschappelijke stage, waarin de gegevens zoals werkplek, data en stagebegeleider in staan. Dit contract en een stageboekje met daarin opdrachten en uitleg over het eindproduct kan opgehaald worden bij de afdelingsleider. In klas 3 telt de stage mee voor het vak maatschappijleer. Het product dat gemaakt wordt telt mee voor het schoolexamen. Om over te gaan naar klas 4 moet de stage afgerond zijn.

De Vrijwilligerscentrale organiseert een maatschappelijke stagemarkt op woensdag 22 mei 2019 om 19.00 tot 20.15 uur op de RSG Broklede in Breukelen. Op deze beurs zijn aanbieders van stages aanwezig zodat daar de contacten gelegd kunnen worden. Leerlingen (en ouders) uit klas 2 zijn van harte welkom.

Info vrijwilligerscentrale: https://www.vrijwilligersstichtsevecht.nl/

In klas 3 komt ook de beroepen- oriëntatie -stage aan de orde maar de informatie daarover volgt in het 3e leerjaar. 

B. van Barneveld (afdelingsleider klas 2 vmbo)
E. v.d. Meulen (afdelingsleider LO onderbouw) 
H. Lanooy (afdelingsleider klas 3 vmbo)

Profiel Groen
Welk profiel kies je?

Het profiel Groen is voor doeners. Het lesprogramma is boeiend, verrassend…

Download presentatie

 

Informatiebrief B21, B22, B23

Breukelen, september 2018

Betreft: informatie leerjaar 2 –  lichte ondersteuning


Beste Ouders/ Verzorgers,

In deze brief wil ik u informeren over een aantal zaken die voor het huidige schooljaar op het programma staan. Daarnaast raad ik u aan om ook regelmatig onze Broeckland-site te bezoeken. Hierop vindt u alle actuele informatie.

Hieronder treft u een groot aantal punten van de jaarkalender op een rij:

 • Dinsdag 2 oktober komt de schoolfotograaf voor de jaarlijkse foto’s,
 • Donderdag 18 oktober, eerste tussenrapport gaat mee naar huis met een uitnodiging voor de ouderavond (10 minuten gesprekken),
 • Dinsdag 30 oktober, ouderavond klas 1 en 2,
 • Maandag 26 november, project ‘Over de Streep’ – de klas krijgt stellingen voorgelegd en in een veilige setting kunnen de  leerlingen hun standpunt innemen en desgewenst toelichten. Dit alles in het kader van de groepsvorming en het leren voor je mening uit te komen,
 • Donderdag 13 december, cijferrapport-1 mee naar huis met uitnodiging voor de ouderavond,
 • Maandag 17 december, sportochtend klassen 1 en 2 lichte ondersteuning,
 • Vrijdag 21 december, kerstactiviteiten voor de klassen 1 en 2. Leerlingen zijn om 12u uit…start kerstvakantie,
 • Woensdag 9 januari, ouderavond n.a.v. Cijferrapport-1,
 • Donderdag 24 januari, toneelgroep Zwerm (onder voorbehoud),
 • Donderdag 21 februari, tussenrapport-2 mee naar huis, uitnodigingsbrief ouderavond,
 • Maandag 11 t/m vrijdag 15 maart, Cito Vas #2 toetsen voor alle 2de jaars leerlingen (infobrief zal in de eerste week van februari aan u worden gemaild),
 • Woensdag 20 maart, Profielkeuze informatieavond voor de ouders/verzorgers**,
 • Donderdag 11 april, Cijferrapport-2 mee naar huis, brief uitnodiging ouderavond,
 • Maandag 15 april t/m vrijdag 19 april, Snuffel-stageweek klas 2 lichte ondersteuning. Ook het zoeken naar een geschikt stageadres en het voeren van een kennismakingsgesprek met de werkgever, behoren tot deze stage. De leerlingen worden hier, net als de ouders, vooraf uitvoering over geïnformeerd.
 • Maandag 15 april, ouderavond n.a.v. Cijferrapport-2 
 • Donderdag 13 juni, sportochtend Klas 2, 
 • Donderdag 11 juli, schoolreisje klassen 1 en 2 – De Efteling,
 • Maandag 15 juli, inleveren schoolboeken, 
 • Vrijdag 19 juli, Eindrapport uitreiking……start zomervakantie t/m 1 september 2019.

NB houdt u er rekening mee dat genoemde data mogelijk nog kunnen veranderen. U wordt hier dan uiteraard van op de hoogte gebracht.

Ad.** Profielkeuze informatieavond, woensdag 20 maart: 
In het eerste jaar hebben we in de LOB-lessen al de nodige aandacht besteed aan de kernvragen: ‘wie ben ik’, ‘wat kan ik’ en ‘wat wil ik’. In het tweede jaar gaan we dit verder uitbouwen en zullen we de kinderen kennis laten maken met alle profielen die op het Broeckland College worden aangeboden. In de PPO-lessen kunnen zij proeven aan het profiel en krijgen zij een goed beeld van wat het profiel omvat en of het aansluit bij hun interesse en vaardigheden. Op deze manier hopen wij de kinderen een zo bewust mogelijke profielkeuze te laten maken. Mocht u in de tussentijd vragen hebben over de profielen, dan kunt u altijd terecht bij de mentor en/of de afdelingsleider.

Hopende u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet, mede namens de mentoren L.O.-2,

Eric van der Meulen

Afdelingsleider Lichte Ondersteuning-onderbouw
Broeckland College

Menu
X