Klas 2

Breukelen, 18 september 2020

Betreft: Nieuwsbrief 2 klas 2

Geachte ouder(s) / verzorger(s),

In deze brief licht ik u in over studiewijzers en het inloggen in Office voor leerlingen.

We zien dat er steeds meer leerlingen thuis komen te zitten in afwachting van een test, in quarantaine of om andere gezondheidsredenen. We willen uiteraard voorkomen dat er achterstanden optreden die niet nodig zijn. Hierom gaan wij binnenkort (uiterlijk 1 oktober) werken met Studiewijzers. Voor sommige vakken zijn deze al beschikbaar.
De studiewijzers zijn voor leerlingen terug te vinden in magister. Zij zien per vak wat er welke week moet gebeuren. Als leerlingen thuis zitten (en zich fit genoeg voelen) kunnen zij er toch voor zorgen dat zij doorwerken. Uiteraard zijn docenten bereikbaar via berichten in Magister om vragen te stellen als dat nodig is.

De lessen van Natuur & Gezondheid, vanuit thuis gegeven door mevrouw de Bie, zijn opgestart maar worden nog geplaagd door kinderziektes. Sommige leerlingen komen in de les en kunnen de les volgen. Andere leerlingen komen in de les, maar kunnen mevrouw de Bie niet horen of zien. En er is nog een grote groep leerlingen die helemaal niet in de les komen.
Er is voor nu via huiswerk te zien wat leerlingen moeten doen, hier is ook extra uitleg te vinden in de vorm van Powerpoints en dergelijke. Uiteraard is mevrouw de Bie via de berichten in magister te bereiken als er vragen zijn.
We willen uiteraard dat elke leerling zo snel mogelijk de lessen kan volgen. Het probleem lijkt te liggen bij het inloggen in Microsoft Office Teams. We gaan zo snel mogelijk met alle leerlingen langs de mediatheek om ervoor te zorgen dat zij kunnen inloggen en dat er een koppeling gemaakt is tussen Magister en Office, zodat het inloggen makkelijker is.
Als leerlingen hun gebruikersnaam en/of wachtwoord kwijt zijn kunnen ze te allen tijde terecht in de mediatheek, waar hen deze wordt meegegeven. Hetzelfde geldt voor inlogproblemen in Magister.

De eerste paar weken zijn relatief rustig verlopen in klas 2. Het is fijn om (bijna) alle leerlingen weer in de les te hebben en de leerlingen lijken ondertussen weer aardig gewend te zijn aan het klassikaal les krijgen.

Ik hoop u zo weer voldoende geïnformeerd te hebben en wens u alvast een zeer prettig weekend.

 

Met vriendelijke groet,

B. van Barneveld
Afdelingsleider klas 2 vmbo
[email protected]

Klas 2

Breukelen, 14 september 2020

Betreft: Cito-afname VAS1 B21 t/m B26

Geachte ouder(s) / verzorger(s),

In deze brief lichten wij u in over de afname van een Cito-toets.

Vorig jaar heeft uw kind aan het begin van het schooljaar de Cito VAS 0 toets gemaakt. Normaliter wordt de opvolger, Cito VAS 1, ook afgenomen in klas 1. Vanwege het thuiswerken was deze afname destijds niet mogelijk.

Wij gebruiken de Cito-toetsen om de groei van de leerlingen op verschillende leergebieden in beeld te krijgen. Dit is de reden dat we de toets alsnog afnemen. Dit zal gebeuren op woensdag 23, donderdag 24 en vrijdag 25 september tijdens het 3e en 4e lesuur op school.
Later dit schooljaar zal de laatste Cito-toets afgenomen worden in klas 2.

Wij gaan ervanuit u zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

E. van der Meulen
Afdelingsleider LO onderbouw
[email protected]

B. van Barneveld
Afdelingsleider klas 2 vmbo
[email protected]

Menu
X