Klas 2

Breukelen, 15 april ’21

Geachte ouder(s) / verzorger(s),

In deze brief berichten wij u over de verschillende profielen, de mogelijkheid contact op te nemen met de profieldocenten, de procedure van de profielkeuze en de licht aangepaste procedure met betrekking tot determinatie / overgang naar klas 3.

Wellicht is er nog twijfel over het te kiezen profiel. De mentor heeft een begeleidende taak om uw kind te helpen kiezen, maar u kent uw kind natuurlijk het beste en het is dan ook verstandig om uw kind bij deze keuze te helpen. Elk profiel heeft een Powerpoint gemaakt met daarin informatie over het profiel zodat u zich kunt informeren. Normaliter vindt er op school een informatieavond plaats, maar dat is dit jaar niet mogelijk. De Powerpoints en algemene brochure vindt u bij de ouderinfo van klas 2 op de website onder het kopje “Informatie voor profielkeuze”: https://www.broeckland.nl/klas-2/  Eerder heeft u al de links gehad van de digitale lokalen en informatie, deze zijn nog steeds te bekijken via https://opendag.broeckland.nl (scroll iets naar beneden naar Profielvakken).

Alle profieldocenten zijn uiteraard bereid om u te woord te staan met eventuele vragen. Zoals welke opleidingen goed aansluiten, welke vakken belangrijk zijn bij het profiel, wat er geleerd wordt, enzovoort. U kunt hen mailen om contact te zoeken. De mailadressen zijn als volgt:

Profiel Bouwen, Wonen en Interieur: [email protected]
Profiel Economie en Ondernemen: [email protected]
Profiel Groen: [email protected]
Profiel Mobiliteit en Transport: [email protected]
Profiel Produceren, Installeren en Energie: [email protected]
Profiel Zorg & Welzijn: [email protected]

Uw zoon / dochter moet vóór vrijdag 14 mei de keuze voor een te volgen profiel in klas 3 maken. Deze keuze wordt digitaal ingevuld. Leerlingen krijgen een link via Magister berichten gestuurd waarop zij hun keuze kunnen maken. U kunt dit natuurlijk samen met hen doen. De links (dezelfde als de leerlingen krijgen zijn als volgt):
Als uw kind in de B21, B22 of B23 zit klikt u hier: https://forms.office.com/r/kAQuWK5WVs
Als uw kind in de B24, B25 of B26 zit klikt u hier: https://forms.office.com/r/VeJ5cHwrQw

De bevorderingsnormen zijn iets gewijzigd ten opzichte van een normale onderwijssituatie. U vindt deze wijzigingen op de website bij de schoolgids. De link van dit document is: https://www.broeckland.nl/wp-content/uploads/2021/03/Vernieuwde-bevorderingsnormen-2020-2021-Broeckland-College-ivm-Coronavirus-DEF.pdf
Voor uw kind moet u kijken naar de bevorderingsnormen van klas 2 naar klas 3.

Hieronder staan nog een aantal veelgestelde vragen over de profielkeuze.
– Moet mijn kind een profiel kiezen, ook als deze TL (MAVO) wil gaan doen? Ja, voor het geval uiteindelijk blijkt dat TL toch niet haalbaar is dan is een profielkeuze toch nodig.
– Bepaalt het profiel de vervolgopleiding? Nee. Het profiel biedt vooral de kans om alvast voorkennis op te doen. Als voorbeeld: als een leerling hier het profiel Zorg & Welzijn heeft gevolgd kan deze daarna gewoon instromen op de monteursopleiding.
– Kan mijn kind in klas 3 of 4 nog wisselen van profiel? Dit is meestal niet mogelijk. Profielen hebben een maximaal aantal leerlingen en dus is er niet altijd plek. Ook is er soms een verschil van vakken, dus een wisseling later in het jaar betekent gemiste examens van deze vakken.
– Hoort bij een profiel ook een vakkenpakket? Ja, bij een technisch profiel hoort bijvoorbeeld NASK, bij Z&W en Groen hoort biologie en bij Economie & Ondernemen hoort economie. Het is goed om hier rekening mee te houden.
– Kan mijn kind altijd terecht bij het profiel van zijn/haar eerste keuze? Meestal wel, maar niet altijd. De reden hiervoor is dat er maar een maximaal aantal leerlingen aan een profiel kunnen deelnemen. Als er meer gegadigden zijn dan plekken, dan vinden er gesprekken plaats om te kijken welke leerling beter een ander profiel kan kiezen.

Mocht u toch nog vragen hebben dan kunt u terecht bij de mentor of bij ondergetekenden. Dinsdag 11 mei is er weer een digitale ouderavond. Een uitnodiging hiervoor volgt.

Met vriendelijke groet,

B. van Barneveld
Afdelingsleider klas 2 vmbo
[email protected]

E. van der Meulen
Afdelingsleider LO klas 1 & 2
[email protected]

Menu
Open dag en Open lesmiddag

Zit jij in groep 8 en ben je geïnteresseerd in onze school? We nodigen je graag uit om de livestream van onze Open dag en Open lesmiddag terug te kijken.
Meer informatie op de website opendag.broeckland.nl.   

X