Klas 2

Uitnodiging kennismakingsavond ouders klas 2: B23 t/m B26

Geachte ouder(s) / verzorger(s),

Bij deze willen wij u uitnodigen voor een kennismaking met de mentor van uw kind. U bent uitgenodigd op woensdag 2 oktober om 19.00 uur.
In verband met zijn studie is dhr. El Badaoui (B25) helaas niet in de gelegenheid te komen. Ouder(s) / verzorger(s) van leerlingen uit de B25 zijn uiteraard wel van harte welkom op deze avond en zullen de informatie over klas 2 van een andere mentor horen.
Wilt u dhr. El Badaoui persoonlijk spreken dan kunt u school bellen of een afspraak maken via het mailadres onderaan.

Behalve het ontmoeten van de mentor krijgt u algemene informatie over de loop van dit schooljaar en de veranderingen in klas 2 ten opzichte van klas 1.

Als u onverhoopt niet aanwezig kunt zijn, wilt u dit dan kenbaar maken door een mailtje te sturen naar de mentor? Vermeld s.v.p. in dit mailtje welke leerling het betreft.

De e-mailadressen van de mentoren zijn als volgt:

B23, Dhr. de Vos: [email protected]
B24, Mevr. Groot: [email protected]
B25, Dhr. El Badaoui: [email protected]
B26, Dhr. Boekeloo: [email protected]

Wij hopen u te ontvangen op woensdag 2 oktober.

Met vriendelijke groet, ook namens de mentoren,

B. van Barneveld
Afdelingsleider klas 2 vmbo
[email protected]

Maatschappelijke stage

De Maatschappelijke Stage

In de maatschappelijke stage (Mas) wordt werk verricht dat normaal gesproken door vrijwilligers wordt gedaan. We hebben het hier over geregistreerd vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld: ziekenverzorging, sportverenigingen, sportevenementen, assistentie onderwijs, kinderopvang, landschapsbeheer, scouting, enz.

Deze stage hoort bij het 3e leerjaar, maar het is mogelijk om vast in de zomervakantie aan de slag te gaan. Er vinden nogal wat evenementen en kindervakantieweken in de zomer plaats.

De leerlingen moeten in totaal 20 uur stage lopen. Het geheel wordt vastgelegd in een contract maatschappelijke stage, waarin de gegevens zoals werkplek, data en stagebegeleider in staan. Dit contract en een stageboekje met daarin opdrachten en uitleg over het eindproduct kan opgehaald worden bij de afdelingsleider. In klas 3 telt de stage mee voor het vak maatschappijleer. Het product dat gemaakt wordt telt mee voor het schoolexamen. Om over te gaan naar klas 4 moet de stage afgerond zijn.

De Vrijwilligerscentrale organiseert een maatschappelijke stagemarkt op woensdag 22 mei 2019 om 19.00 tot 20.15 uur op de RSG Broklede in Breukelen. Op deze beurs zijn aanbieders van stages aanwezig zodat daar de contacten gelegd kunnen worden. Leerlingen (en ouders) uit klas 2 zijn van harte welkom.

Info vrijwilligerscentrale: https://www.vrijwilligersstichtsevecht.nl/

In klas 3 komt ook de beroepen- oriëntatie -stage aan de orde maar de informatie daarover volgt in het 3e leerjaar. 

B. van Barneveld (afdelingsleider klas 2 vmbo)
E. v.d. Meulen (afdelingsleider LO onderbouw) 
H. Lanooy (afdelingsleider klas 3 vmbo)

Profiel Groen
Welk profiel kies je?

Het profiel Groen is voor doeners. Het lesprogramma is boeiend, verrassend…

Download presentatie

 

Klas 2

Uitnodiging kennismakingsavond ouders klas 2: B23 t/m B26

Geachte ouder(s) / verzorger(s),

Bij deze willen wij u uitnodigen voor een kennismaking met de mentor van uw kind. U bent uitgenodigd op woensdag 2 oktober om 19.00 uur.
In verband met zijn studie is dhr. El Badaoui (B25) helaas niet in de gelegenheid te komen. Ouder(s) / verzorger(s) van leerlingen uit de B25 zijn uiteraard wel van harte welkom op deze avond en zullen de informatie over klas 2 van een andere mentor horen.
Wilt u dhr. El Badaoui persoonlijk spreken dan kunt u school bellen of een afspraak maken via het mailadres onderaan.

Behalve het ontmoeten van de mentor krijgt u algemene informatie over de loop van dit schooljaar en de veranderingen in klas 2 ten opzichte van klas 1.

Als u onverhoopt niet aanwezig kunt zijn, wilt u dit dan kenbaar maken door een mailtje te sturen naar de mentor? Vermeld s.v.p. in dit mailtje welke leerling het betreft.

De e-mailadressen van de mentoren zijn als volgt:

B23, Dhr. de Vos: [email protected]
B24, Mevr. Groot: [email protected]
B25, Dhr. El Badaoui: [email protected]
B26, Dhr. Boekeloo: [email protected]

Wij hopen u te ontvangen op woensdag 2 oktober.

Met vriendelijke groet, ook namens de mentoren,

B. van Barneveld
Afdelingsleider klas 2 vmbo
[email protected]

Maatschappelijke stage

De Maatschappelijke Stage

In de maatschappelijke stage (Mas) wordt werk verricht dat normaal gesproken door vrijwilligers wordt gedaan. We hebben het hier over geregistreerd vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld: ziekenverzorging, sportverenigingen, sportevenementen, assistentie onderwijs, kinderopvang, landschapsbeheer, scouting, enz.

Deze stage hoort bij het 3e leerjaar, maar het is mogelijk om vast in de zomervakantie aan de slag te gaan. Er vinden nogal wat evenementen en kindervakantieweken in de zomer plaats.

De leerlingen moeten in totaal 20 uur stage lopen. Het geheel wordt vastgelegd in een contract maatschappelijke stage, waarin de gegevens zoals werkplek, data en stagebegeleider in staan. Dit contract en een stageboekje met daarin opdrachten en uitleg over het eindproduct kan opgehaald worden bij de afdelingsleider. In klas 3 telt de stage mee voor het vak maatschappijleer. Het product dat gemaakt wordt telt mee voor het schoolexamen. Om over te gaan naar klas 4 moet de stage afgerond zijn.

De Vrijwilligerscentrale organiseert een maatschappelijke stagemarkt op woensdag 22 mei 2019 om 19.00 tot 20.15 uur op de RSG Broklede in Breukelen. Op deze beurs zijn aanbieders van stages aanwezig zodat daar de contacten gelegd kunnen worden. Leerlingen (en ouders) uit klas 2 zijn van harte welkom.

Info vrijwilligerscentrale: https://www.vrijwilligersstichtsevecht.nl/

In klas 3 komt ook de beroepen- oriëntatie -stage aan de orde maar de informatie daarover volgt in het 3e leerjaar. 

B. van Barneveld (afdelingsleider klas 2 vmbo)
E. v.d. Meulen (afdelingsleider LO onderbouw) 
H. Lanooy (afdelingsleider klas 3 vmbo)

Profiel Groen
Welk profiel kies je?

Het profiel Groen is voor doeners. Het lesprogramma is boeiend, verrassend…

Download presentatie

 

Menu
X