Klas 2

Geachte ouder(s) / verzorger(s),

Uw zoon of dochter begint volgend schooljaar in klas 2 op het Broeckland College. Voor uw kind betekent dit een nieuwe mentor, nieuwe docenten en een nieuwe afdelingsleider. En in sommige gevallen een nieuwe klas.
In deze brief geef ik u wat algemene informatie over klas 2 en de start van het schooljaar.

Start schooljaar
De school is bereikbaar vanaf vrijdag 27 augustus 2020.
Op dinsdag 31 augustus starten we om 11.30 uur gezamenlijk per klas op school. Het lokaal waar de leerlingen verwacht worden hangt dan in de school. Zij maken dan kennis met hun mentor, zien hun klasgenoten, krijgen een toelichting op het rooster en zij ontvangen informatie over woensdag.

Op woensdag 1 september hebben we activiteiten georganiseerd bij buitenzwembad De Meent in Breukelen, we gaan voor een sportieve en gezellige start. In de bijgevoegde brief staat hier informatie over. Mocht het niet door kunnen gaan vanwege het weer of iets anders, dan krijgen de leerlingen op dinsdag informatie over een alternatief programma.

Op donderdag 2 september beginnen de lessen zoals vermeld op het rooster in magister. We werken die dag nog niet volgens het standaard rooster, aangezien er collega’s afwezig zijn vanwege activiteiten bij andere leerjaren.

Boeken bestellen
U dient zelf de boeken te bestellen als u dit nog niet heeft gedaan. Dit doet u bij Iddink, waarvan u bericht krijgt of al gekregen heeft.
U heeft te horen gekregen in welke klas uw kind zit. Is dit B23 dan dient u het pakket 2 VMBO BBL (zonder lichte ondersteuning) te bestellen. Als uw kind in de B24/B25/B26 zit dan dient u het pakket 2 VMBO KBL TL te bestellen.

Schoolbenodigdheden
Om goed mee te kunnen doen op school zijn er schoolspullen nodig. Deze zijn vrijwel hetzelfde als in klas 1. Als er nog kleine dingen aangeschaft moeten worden dan zal de docent van het vak de leerling hierop wijzen bij de eerste les.

Schoolregels
Die zijn hetzelfde als in klas 1. Ook dit schooljaar mag uw kind niet het schoolterrein af bij pauzes of in tussenuren.

Ziek melden
Ook dit werkt hetzelfde als in klas 1. Als uw kind ziek is moet u elke dag even bellen naar de administratie om dit door te geven. Als u van tevoren weet dat er sprake is van een langere absentie dan kunt u dit natuurlijk doorgeven.
Het is belangrijk dat u dit doet, zodat wij zeker weten dat uw kind niet onderweg zou moeten zijn, maar de school niet heeft bereikt.

Wat maakt klas 2 anders dan klas 1?
Klas 2 staat in het teken van een keuze maken voor het profiel en het vaststellen van de leerweg die in klas 3 gevolgd gaat worden. Naar aanleiding van de gehaalde cijfers wordt de leerweg duidelijk: de Basisberoepsgerichte Leerweg (BBL), Kaderberoepsgerichte Leerweg (KBL) of Theoretische Leerweg (TL / MAVO). Bij de eerste twee leerwegen moet een profiel gekozen worden. Dit is voor veel kinderen een lastig iets, waar ze uiteraard bij geholpen gaan worden. Er komt hier een nieuwe vak voor op het rooster: Praktische Profiel Oriëntatie (PPO). Leerlingen maken hier kennis met alle profielen van het Broeckland College.

Uw aanspreekpunt
Uw eerste aanspreekpunt tijdens het schooljaar is de mentor van uw kind. Deze is te bereiken via de schooltelefoon of via hun persoonlijke mailadres. De mentoren zijn:
B23: G. de Vos ([email protected])
B24: D. Dijkstra ([email protected])
B25: A. Boekeloo ([email protected])
B26: K. El Badaoui ([email protected])

Mocht er iets aan de hand zijn waar uw mentor minder goed bij kan helpen, dan kunt u bij mij terecht.

Ik kijk uit naar een schooljaar waarin een hoop geleerd kan worden in een prettige sfeer ‘op z’n Broecklands’.

Met vriendelijke groet, mede namens het mentorenteam,

B. van Barneveld
Afdelingsleider klas 2 vmbo
[email protected]

Menu
X