Klas 2

Breukelen, juni 2020

Betreft: inleveren boeken en rapport ophalen

Geachte ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van B11, B12, B21, B22,

Nu de tijden van het boeken inleveren en het rapport ophalen bekend zijn zal ik deze, zoals afgesproken, met u delen.

Boeken inleveren

U heeft via Iddink een mail ontvangen over de manier waarop de boeken dit jaar aangeleverd dienen te worden. Ik wil u dringend verzoeken er bij uw kind op toe te zien dat dit op de goede manier gebeurt.

De boeken worden ingeleverd op vrijdag 10 juli.

  • Om 9.25 uur voor de 1ste

Het lokaal waar de leerlingen zich moeten verzamelen wordt via magister aan de leerlingen bekend gemaakt.

  • Om 10.00 uur voor de 2de

Ook zij zien in magister in welk lokaal de boeken worden ingenomen.

Rapport ophalen

Op vrijdag 17 juli worden de rapporten opgehaald. De rapporten worden uitsluitend aan de leerlingen zelf meegegeven. Het tijdstip waarop de leerlingen op school worden verwacht is 10.00 uur. In magister kunnen de leerlingen zien in welk lokaal zij deze ochtend aanwezig moeten zijn.

En zo komt er dan toch langzamerhand een einde aan een zeer bewogen schooljaar. Gelukkig eindigen we met positief nieuws voor de start van het nieuwe schooljaar, de leerlingen mogen weer in klassen bij elkaar zitten. Hoe wij e.e.a. vorm gaan geven zullen wij u zo spoedig mogelijk laten weten.  

Ik wil u danken voor uw inzet thuis en voor het zo goed mogelijk begeleiden van uw kind. Dit viel soms niet mee, maar met elkaar hebben wij er het beste van gemaakt en is het met bijna alle leerlingen heel goed gegaan.

Daar komt bij dat we ons met gepaste trots mogen realiseren dat we met elkaar een stuk onderwijsgeschiedenis hebben geschreven. Hier zal met zekerheid decennia lang op teruggekeken en over gesproken gaan worden. Met z’n allen hebben we het onderwijs op afstand vormgegeven.  Een dikke duim voor de leerlingen, ouders/verzorgers en het onderwijzend personeel!!

Tot slot, mocht uw zoon/dochter naar het 3de jaar gaan en u heeft vragen voor de afdelingsleider van LO-3, dan kunt u mailen naar:

mevrouw Diana Fronik           –           [email protected]

Ik wens u een hele prettige vakantie en tot ziens in het nieuwe jaar.

Vriendelijke groet,

Eric van der Meulen
Afdelingsleider Lichte Ondersteuning-onderbouw

Klas 2

Breukelen, juni 2020

Betreft: inleveren boeken en rapport ophalen

Geachte ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van B11, B12, B21, B22,

Nu de tijden van het boeken inleveren en het rapport ophalen bekend zijn zal ik deze, zoals afgesproken, met u delen.

Boeken inleveren

U heeft via Iddink een mail ontvangen over de manier waarop de boeken dit jaar aangeleverd dienen te worden. Ik wil u dringend verzoeken er bij uw kind op toe te zien dat dit op de goede manier gebeurt.

De boeken worden ingeleverd op vrijdag 10 juli.

  • Om 9.25 uur voor de 1ste

Het lokaal waar de leerlingen zich moeten verzamelen wordt via magister aan de leerlingen bekend gemaakt.

  • Om 10.00 uur voor de 2de

Ook zij zien in magister in welk lokaal de boeken worden ingenomen.

Rapport ophalen

Op vrijdag 17 juli worden de rapporten opgehaald. De rapporten worden uitsluitend aan de leerlingen zelf meegegeven. Het tijdstip waarop de leerlingen op school worden verwacht is 10.00 uur. In magister kunnen de leerlingen zien in welk lokaal zij deze ochtend aanwezig moeten zijn.

En zo komt er dan toch langzamerhand een einde aan een zeer bewogen schooljaar. Gelukkig eindigen we met positief nieuws voor de start van het nieuwe schooljaar, de leerlingen mogen weer in klassen bij elkaar zitten. Hoe wij e.e.a. vorm gaan geven zullen wij u zo spoedig mogelijk laten weten.  

Ik wil u danken voor uw inzet thuis en voor het zo goed mogelijk begeleiden van uw kind. Dit viel soms niet mee, maar met elkaar hebben wij er het beste van gemaakt en is het met bijna alle leerlingen heel goed gegaan.

Daar komt bij dat we ons met gepaste trots mogen realiseren dat we met elkaar een stuk onderwijsgeschiedenis hebben geschreven. Hier zal met zekerheid decennia lang op teruggekeken en over gesproken gaan worden. Met z’n allen hebben we het onderwijs op afstand vormgegeven.  Een dikke duim voor de leerlingen, ouders/verzorgers en het onderwijzend personeel!!

Tot slot, mocht uw zoon/dochter naar het 3de jaar gaan en u heeft vragen voor de afdelingsleider van LO-3, dan kunt u mailen naar:

mevrouw Diana Fronik           –           [email protected]

Ik wens u een hele prettige vakantie en tot ziens in het nieuwe jaar.

Vriendelijke groet,

Eric van der Meulen
Afdelingsleider Lichte Ondersteuning-onderbouw

Menu
X