Klas 3

Na een goede start en kennismaking merken we dat het moeilijker is om als leerling je ‘plekje’ binnen een nieuwe groep te vinden. We vinden het belangrijk dat elke leerling en iedereen zich veilig voelt binnen de school, de klas en de verschillende profielen.

Doordat er afgelopen jaar veel thuisonderwijs is gevolgd, merken we dat de sociale contacten en omgang veranderd is. De manier waarop leerlingen onderling contact hebben, vooral online, zorgt voor communicatieverwarring, spanningen en conflicten.

Om elkaar hierin beter te leren begrijpen en om conflicten te voorkomen hebben wij ervoor gekozen om met een aantal meidenklassen een traject te volgen zodat ze elkaar beter leren kennen, elkaar in hun waarde laten en elkaars kwaliteiten gaan zien. Daarom gaan we werken met het traject Meidenvenijn.

Meer informatie kunt u hier vinden.

In de loop van het traject ontvangt de ouder/verzorger ook de nodige informatie.
We hopen op een goed en positief effect zodat we allemaal met plezier naar school gaan.

Met vriendelijke groet namens de mentoren,

D.Fronik
Afdelingsleider B3

 

 

Menu
X