Klas 3

B3 en K3 SE2 Kunst en Cultuur

Betreft: Kunst en Cultuur opdracht SE 2 voor leerlingen B31, B32, B33, B34, B35, K31 en K32

Geachte ouders/verzorgers,

In verband met afwezigheid van Mevrouw Schellekens (zeker tot aan de kerstvakantie) hebben wij in overleg besloten dat SE 2 volgens het PTA toch uitgevoerd kan worden.

De leerlingen hebben de opdracht via Magister ontvangen en tevens is deze mondeling toegelicht. Om het SE af te ronden is de inleverdatum 16 december 2019.

Graag ontvangen Mevrouw Fronik of de heer La Nooy de opdracht op papier (bij voorkeur in een mapje).

Ten alle tijden is er gelegenheid om binnen de school aan de opdracht te werken. Computers en werkruimtes zijn beschikbaar.

De mentoren,  collega’s van de mediatheek en de afdelingsleiders zijn op de hoogte en kunnen daar waar nodig hulp bieden.

Voor klas B31, B32 en B33 zal er de komende week tijd en ruimte zijn om gezamenlijk deze opdracht af te maken. In het lesrooster kunt u dit terugvinden als verplichte activiteit.

Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet,

Broeckland College
Team klas 3

Reisweek mei 2020

Leerlingen van klas 3 gaan in de week van 25 mei t/m 29 mei 2020 op reis.

Klik hier voor het informatieboekje over de Broeckland reizen.

Klas 3

B3 en K3 SE2 Kunst en Cultuur

Betreft: Kunst en Cultuur opdracht SE 2 voor leerlingen B31, B32, B33, B34, B35, K31 en K32

Geachte ouders/verzorgers,

In verband met afwezigheid van Mevrouw Schellekens (zeker tot aan de kerstvakantie) hebben wij in overleg besloten dat SE 2 volgens het PTA toch uitgevoerd kan worden.

De leerlingen hebben de opdracht via Magister ontvangen en tevens is deze mondeling toegelicht. Om het SE af te ronden is de inleverdatum 16 december 2019.

Graag ontvangen Mevrouw Fronik of de heer La Nooy de opdracht op papier (bij voorkeur in een mapje).

Ten alle tijden is er gelegenheid om binnen de school aan de opdracht te werken. Computers en werkruimtes zijn beschikbaar.

De mentoren,  collega’s van de mediatheek en de afdelingsleiders zijn op de hoogte en kunnen daar waar nodig hulp bieden.

Voor klas B31, B32 en B33 zal er de komende week tijd en ruimte zijn om gezamenlijk deze opdracht af te maken. In het lesrooster kunt u dit terugvinden als verplichte activiteit.

Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet,

Broeckland College
Team klas 3

Reisweek mei 2020

Leerlingen van klas 3 gaan in de week van 25 mei t/m 29 mei 2020 op reis.

Klik hier voor het informatieboekje over de Broeckland reizen.

Menu
X