Klas 3

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Met dit bericht willen wij u op de hoogte brengen van de LOB* ouderavonden.
Deze vinden plaats van maandag 31 mei tot en met vrijdag 11 juni.

Uw kind heeft de afgelopen tijd hieraan gewerkt en zal op een avond tussen de genoemde data een presentatie van ongeveer 10 minuten geven aan u (de ouders) en de mentor/mentrix.

U zult door mentor/mentrix worden uitgenodigd hiervoor. U hoeft hiervoor niet naar school te komen. Het zal online plaatsvinden via Teams.

Mocht u vragen hebben hierover verzoeken wij u contact op te nemen met de mentor/mentrix van uw kind.

* LOB staat voor loopbaanbegeleiding. Leerlingen zijn hierbij gericht met de eigen toekomst en daarbij behorende keuzemogelijkheden bezig.

Met vriendelijke groet,

Namens de mentoren klas 3,
Mevr. D. Fronik (afdelingsleider B31, B32 en B33)
Dhr. H.W. La Nooy (afdelingsleider B34, K31, K32 en T31)

Menu
X