Klas 4

Gala 2019

Aan de ouders van onze examenkandidaten en de examenkandidaten zelf,

De examens zijn zo goed als achter de rug en voorlopig is het afwachten. Nu aan het Gala op 6 juni denken: trotse ouders, een blits of opvallend vervoermiddel en een mooie, zelfs chique outfit voor iedereen….. Toch is er ook een andere kant en daarvoor graag uw aandacht.

Het is de laatste jaren onder leerlingen steeds meer de gewoonte om voorafgaand aan een (Gala)-feest zich “ in te drinken”. Op de feesten ontstaan dan nogal eens problemen, omdat ook stiekem nog wat extra sterke drank wordt binnengesmokkeld. Met alle gevolgen van dien. Daarom hebben we besloten voorzorgsmaatregelen te treffen.

Na overleg met de GGD-Midden-Nederland kunnen wij op de Gala-avond beschikken over een alcoholtester. Als we bij een leerling vermoeden, dat hij of zij alcohol heeft gebruikt, zullen we een test afnemen. Mocht ons vermoeden door de test bevestigd worden, dan zullen wij contact met u opnemen met het verzoek om hem of haar op te komen halen.

Elk jaar, als alle leerlingen er zijn, verzoeken wij de ouders het plein te verlaten, we sluiten dan de hekken en we sluiten af met de woorden: “…en we zullen goed voor ze zorgen…”. Deze woorden willen we met de ingebouwde alcoholcontrole extra ondersteunen.

Wij willen u vragen met uw zoon of dochter over de inhoud van deze brief te spreken. Het zou mooi zijn als we samen, school, ouders en examenkandidaten, er EEN ECHT FEEST van maken.

Als je, als leerling, naar de Gala-avond komt is het de bedoeling om eerst vanaf 18.15 uur te verzamelen op de parkeerplaats bij de voetbalvelden (sporthal Stinzenhal) aan de Broekdijk Oost, om dan vanaf 18.30 uur van daaruit in optocht naar school te rijden via de Kanaaldijk Oost, de Stationsweg en de Engel de Ruijterstraat. Ter plekke, maar ook onderweg, zullen personeelsleden en een verkeersregelaar aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden. Aanwijzingen van deze personen dienen dan ook opgevolgd te worden!

Als je arriveert bij onze school is het de bedoeling dat je uitstapt op de kruising voor onze school, waar door ons foto’s gemaakt zullen worden. Daarna lopen de leerlingen over de rode loper het schoolplein op en ook daar zullen door ons foto’s gemaakt worden. De door ons gemaakte foto’s en filmpjes worden later beschikbaar gesteld voor elke leerling die naar het Gala komt. Rondom de uitstapplaats en op het schoolplein zullen dranghekken staan. We willen u dringend verzoeken om hier achter te blijven. Indien u zelf foto’s wilt maken is het een idee om dat bij de parkeerplaats bij de sporthal te doen of vanachter de dranghekken op de straat.

Voor eten wordt gezorgd; zodra we binnen zijn krijgen de leerlingen een klein buffet aangeboden en in de loop van de avond zullen er hapjes verzorgd worden. Misschien is het verstandig om voordat je naar school toe komt wat gegeten te hebben, want voor het zover is…….

Om ± 23.30 uur zal het feest ten einde zijn en hopelijk denkt iedereen er dan weer met veel plezier aan terug! Een kaartje à € 12,50 incl. 4 consumpties is te koop in de mediatheek.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd en vertrouwen op ieders medewerking,

met vriendelijke groet, namens alle medewerkers aan het galafeest,

J. Brouwer en C.J. Karsemeijer
(Afdelingsleiders bovenbouw)

Eind klas 4

Geachte ouders en beste examenkandidaten,

Met deze brief willen wij belangrijke informatie geven over de laatste weken van dit schooljaar voor de leer­lingen van klas 4.

1. Na de SE9-periode krijg je op donderdag 11 april je rapport mee naar huis of wordt het opgestuurd. Vanaf dat moment staan al je SE9-cijfers in Magister.
Kijk goed of alle cijfers kloppen met hetgeen jij gehaald hebt bij de verschillende schoolexamens.  Als dit niet zo is, dan moet je dat uiterlijk op maandag 15 april melden bij dhr. Karsemeijer of mw. Brouwer!!

2. Via de mail ontvang je het bericht voor herkansing van 1 schoolexamen van SE9 volgens het PTA. Indien je daarvan gebruik wilt maken moet je hiervoor woensdagavond 10 april voor 22.00 uur intekenen.
Op maandag 15 april het 1e en 2e lesuur zijn dan de herkansingen van SE9. De resultaten daarvan zijn de volgende dag bekend en op die dag krijg je je rapport weer van je mentor of wordt dit opgestuurd. Je controleert dan of je rapport weer klopt.
Ook krijg je dan een “Akkoordverklaring“ mee waarop jouw ouders/verzorgers een handtekening moeten zetten dat ze akkoord gaan met de cijfers op je rapport.
Deze “Akkoordverklaring“ moet je op woensdag 17 april weer terug inleveren bij dhr. Karsemeijer of mw. Brouwer.
Op donderdag 18 april om 12.00 uur zijn je gemiddelde-SE-cijfers definitief en moeten ze naar DUO worden gestuurd, er kan dan niets meer veranderd worden hieraan!

3. Voor de klassen B41, B42, B43, B44, B45, K41, K42 en het LWT zijn er praktijkexamens (CSPE’s), die vanaf 1 april afgenomen worden en doorlopen tot aan de meivakantie. Kijk goed op je CSPE-rooster, zodat je weet wat er van je verwacht wordt en wanneer je daarvoor op school moet zijn! Daarnaast zijn er volgens het dagelijkse rooster tot aan de meivakantie nog gewoon lessen van Nederlands, Engels, wiskunde, Nask1, biologie en economie, die voor iedereen verplicht zijn! Als je dus geen praktijkexamen hebt, heb je gewoon les van de andere vakken!

4. De laatste stagedag is 12 april. De stageverslagen moeten, zoals dit door de stagedocenten met jullie afgesproken zal worden, voor of net na de meivakantie (deze is van 19 april t/m 5 mei) op school ingeleverd worden bij de stagedocent. Let op: als je op vrijdag 7 juni niet alle stageboekjes en stageverslagen hebt ingeleverd kun je niet meedoen met de diplomering van jouw klas. Zie hierover ook het PTA-boekje.

5. Op woensdagmiddag 3 april is er ook een afsluitende sportmiddag voor alle leerlingen uit klas 4, waarbij je je laatste SE-cijfer voor LO haalt. Dus iedereen verplicht aanwezig in de sporthal en maak er een gezellige middag van. Op 17 april gaan alle leerlingen, die biologie hebben, op excursie naar Corpus.

6.  Na de meivakantie gaan we op dinsdag 7 mei van start met de digitale examens voor de B4- en de K4-klassen en het LWT. De leerlingen uit B41, B42, B43, B44, B45, K41, K42 en het LWT ontvangen voor de digitale examens een apart examenrooster met daarop de examentijden en de groepsindeling, zoals wij dat zelf ingedeeld hebben. Dit komt ook in Magister te staan en is afwijkend van het landelijk examenrooster. Het juiste examenrooster is dat, wat je van ons ontvangt!
De T4 begint op 9 mei met het CSE.  Ook de T4-leerlingen ontvangen van ons een rooster met daarop nogmaals de examentijden, de lokalen en de surveillanten.

7. Donderdagavond 6 juni organiseren wij van 18.30 – 23.30 uur voor onze examenkandidaten een gala-avond (alcoholvrij). De mentor zal hier in de klas ook aandacht aan besteden, maar we willen hierover nu alvast het volgende kwijt: er komt een discotheek, een kaartje voor deze avond kost €12,50 en kun je kopen bij mw. Bosma of mw. Bijlenga in de mediatheek vanaf begin april, nette kleding vereist (meisjes/dames in galakleding en jongens/heren een nette broek met net overhemd of een pak), er zullen foto’s gemaakt worden vanaf het moment dat de limousines (of andere vervoermiddelen) bij de school aankomen, het wordt vast weer net zo gezellig als voorgaande jaren! In de vergunning, die we hiervoor bij de gemeente hebben aan moeten vragen staat overigens dat de deelnemers zich dienen te houden aan de verkeersregels, dat daarop gecontroleerd zal worden, en dat omstanders en publiek de aanwijzingen van verkeersregelaars en personeel van de school op dienen te volgen zodat alles in goede orde kan verlopen.

8. De uitslag van het examen zal bekend gemaakt worden op  woensdag 12 juni. Vanaf 11.30 uur kun je verwachten dat je mentor je belt.
Ben je geslaagd dan verwachten we jou om 14.00 uur op school voor nadere informatie. Degenen die (nog) niet ge­slaagd zijn moeten om 13.00 uur op school komen. In de week daarna, dus van 17 t/m 19 juni, zijn dan de herexamens en de uitslag hiervan is op vrijdag 29 juni bekend.

9. De diplomeringen zijn dit jaar gepland op 4 avonden:
* maandagavond 1 juli: alle leerlingen van de profielen Z&W en Groen;
* dinsdagavond 2 juli: alle leerlingen van de profielen PIE, BWI en M&T;
* woensdagavond 3 juli: alle leerlingen van het profiel E&O;
* donderdagavond 4 juli: T41 en T42.
De avonden zullen allen aanvangen om 19.30 uur.

Wij wensen iedereen veel succes toe de komende periode en hopen op een gunstige uitslag voor iedereen.
Met vriendelijke groet namens de examencommissie en de mentoren,

Mw. G.J. Brouwer
C.J. Karsemeyer
J.J.J. Deurloo

 

Broeckland College
Oefenen voor de rekentoets

Afnameperioden landelijke rekentoets,

14 t/m 18 januari 2019
1e afnameperiode
4 maart t/m 17 maart 2019 
2e afnameperiode
27 mei t/m 9 juni 2019 
3e afnameperiode

Om thuis te oefenen kan je gebruik maken van de website facet online:

Klik hier om naar de website te gaan. 

Met deze link kom je in het menu VO-toetsen en -examens / rekenen.
Type in het zoekveld het niveau waar je in wil oefenen.

Zit je in klas 4 BBL, kies dan een oefenexamen van 2a,
zit je in klas 4 KBL of 4 TL kies dan een oefenexamen van 2F.

Succes!

Namens het rekenteam,
M. Plasmeijer

Klas 4

Gala 2019

Aan de ouders van onze examenkandidaten en de examenkandidaten zelf,

De examens zijn zo goed als achter de rug en voorlopig is het afwachten. Nu aan het Gala op 6 juni denken: trotse ouders, een blits of opvallend vervoermiddel en een mooie, zelfs chique outfit voor iedereen….. Toch is er ook een andere kant en daarvoor graag uw aandacht.

Het is de laatste jaren onder leerlingen steeds meer de gewoonte om voorafgaand aan een (Gala)-feest zich “ in te drinken”. Op de feesten ontstaan dan nogal eens problemen, omdat ook stiekem nog wat extra sterke drank wordt binnengesmokkeld. Met alle gevolgen van dien. Daarom hebben we besloten voorzorgsmaatregelen te treffen.

Na overleg met de GGD-Midden-Nederland kunnen wij op de Gala-avond beschikken over een alcoholtester. Als we bij een leerling vermoeden, dat hij of zij alcohol heeft gebruikt, zullen we een test afnemen. Mocht ons vermoeden door de test bevestigd worden, dan zullen wij contact met u opnemen met het verzoek om hem of haar op te komen halen.

Elk jaar, als alle leerlingen er zijn, verzoeken wij de ouders het plein te verlaten, we sluiten dan de hekken en we sluiten af met de woorden: “…en we zullen goed voor ze zorgen…”. Deze woorden willen we met de ingebouwde alcoholcontrole extra ondersteunen.

Wij willen u vragen met uw zoon of dochter over de inhoud van deze brief te spreken. Het zou mooi zijn als we samen, school, ouders en examenkandidaten, er EEN ECHT FEEST van maken.

Als je, als leerling, naar de Gala-avond komt is het de bedoeling om eerst vanaf 18.15 uur te verzamelen op de parkeerplaats bij de voetbalvelden (sporthal Stinzenhal) aan de Broekdijk Oost, om dan vanaf 18.30 uur van daaruit in optocht naar school te rijden via de Kanaaldijk Oost, de Stationsweg en de Engel de Ruijterstraat. Ter plekke, maar ook onderweg, zullen personeelsleden en een verkeersregelaar aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden. Aanwijzingen van deze personen dienen dan ook opgevolgd te worden!

Als je arriveert bij onze school is het de bedoeling dat je uitstapt op de kruising voor onze school, waar door ons foto’s gemaakt zullen worden. Daarna lopen de leerlingen over de rode loper het schoolplein op en ook daar zullen door ons foto’s gemaakt worden. De door ons gemaakte foto’s en filmpjes worden later beschikbaar gesteld voor elke leerling die naar het Gala komt. Rondom de uitstapplaats en op het schoolplein zullen dranghekken staan. We willen u dringend verzoeken om hier achter te blijven. Indien u zelf foto’s wilt maken is het een idee om dat bij de parkeerplaats bij de sporthal te doen of vanachter de dranghekken op de straat.

Voor eten wordt gezorgd; zodra we binnen zijn krijgen de leerlingen een klein buffet aangeboden en in de loop van de avond zullen er hapjes verzorgd worden. Misschien is het verstandig om voordat je naar school toe komt wat gegeten te hebben, want voor het zover is…….

Om ± 23.30 uur zal het feest ten einde zijn en hopelijk denkt iedereen er dan weer met veel plezier aan terug! Een kaartje à € 12,50 incl. 4 consumpties is te koop in de mediatheek.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd en vertrouwen op ieders medewerking,

met vriendelijke groet, namens alle medewerkers aan het galafeest,

J. Brouwer en C.J. Karsemeijer
(Afdelingsleiders bovenbouw)

Eind klas 4

Geachte ouders en beste examenkandidaten,

Met deze brief willen wij belangrijke informatie geven over de laatste weken van dit schooljaar voor de leer­lingen van klas 4.

1. Na de SE9-periode krijg je op donderdag 11 april je rapport mee naar huis of wordt het opgestuurd. Vanaf dat moment staan al je SE9-cijfers in Magister.
Kijk goed of alle cijfers kloppen met hetgeen jij gehaald hebt bij de verschillende schoolexamens.  Als dit niet zo is, dan moet je dat uiterlijk op maandag 15 april melden bij dhr. Karsemeijer of mw. Brouwer!!

2. Via de mail ontvang je het bericht voor herkansing van 1 schoolexamen van SE9 volgens het PTA. Indien je daarvan gebruik wilt maken moet je hiervoor woensdagavond 10 april voor 22.00 uur intekenen.
Op maandag 15 april het 1e en 2e lesuur zijn dan de herkansingen van SE9. De resultaten daarvan zijn de volgende dag bekend en op die dag krijg je je rapport weer van je mentor of wordt dit opgestuurd. Je controleert dan of je rapport weer klopt.
Ook krijg je dan een “Akkoordverklaring“ mee waarop jouw ouders/verzorgers een handtekening moeten zetten dat ze akkoord gaan met de cijfers op je rapport.
Deze “Akkoordverklaring“ moet je op woensdag 17 april weer terug inleveren bij dhr. Karsemeijer of mw. Brouwer.
Op donderdag 18 april om 12.00 uur zijn je gemiddelde-SE-cijfers definitief en moeten ze naar DUO worden gestuurd, er kan dan niets meer veranderd worden hieraan!

3. Voor de klassen B41, B42, B43, B44, B45, K41, K42 en het LWT zijn er praktijkexamens (CSPE’s), die vanaf 1 april afgenomen worden en doorlopen tot aan de meivakantie. Kijk goed op je CSPE-rooster, zodat je weet wat er van je verwacht wordt en wanneer je daarvoor op school moet zijn! Daarnaast zijn er volgens het dagelijkse rooster tot aan de meivakantie nog gewoon lessen van Nederlands, Engels, wiskunde, Nask1, biologie en economie, die voor iedereen verplicht zijn! Als je dus geen praktijkexamen hebt, heb je gewoon les van de andere vakken!

4. De laatste stagedag is 12 april. De stageverslagen moeten, zoals dit door de stagedocenten met jullie afgesproken zal worden, voor of net na de meivakantie (deze is van 19 april t/m 5 mei) op school ingeleverd worden bij de stagedocent. Let op: als je op vrijdag 7 juni niet alle stageboekjes en stageverslagen hebt ingeleverd kun je niet meedoen met de diplomering van jouw klas. Zie hierover ook het PTA-boekje.

5. Op woensdagmiddag 3 april is er ook een afsluitende sportmiddag voor alle leerlingen uit klas 4, waarbij je je laatste SE-cijfer voor LO haalt. Dus iedereen verplicht aanwezig in de sporthal en maak er een gezellige middag van. Op 17 april gaan alle leerlingen, die biologie hebben, op excursie naar Corpus.

6.  Na de meivakantie gaan we op dinsdag 7 mei van start met de digitale examens voor de B4- en de K4-klassen en het LWT. De leerlingen uit B41, B42, B43, B44, B45, K41, K42 en het LWT ontvangen voor de digitale examens een apart examenrooster met daarop de examentijden en de groepsindeling, zoals wij dat zelf ingedeeld hebben. Dit komt ook in Magister te staan en is afwijkend van het landelijk examenrooster. Het juiste examenrooster is dat, wat je van ons ontvangt!
De T4 begint op 9 mei met het CSE.  Ook de T4-leerlingen ontvangen van ons een rooster met daarop nogmaals de examentijden, de lokalen en de surveillanten.

7. Donderdagavond 6 juni organiseren wij van 18.30 – 23.30 uur voor onze examenkandidaten een gala-avond (alcoholvrij). De mentor zal hier in de klas ook aandacht aan besteden, maar we willen hierover nu alvast het volgende kwijt: er komt een discotheek, een kaartje voor deze avond kost €12,50 en kun je kopen bij mw. Bosma of mw. Bijlenga in de mediatheek vanaf begin april, nette kleding vereist (meisjes/dames in galakleding en jongens/heren een nette broek met net overhemd of een pak), er zullen foto’s gemaakt worden vanaf het moment dat de limousines (of andere vervoermiddelen) bij de school aankomen, het wordt vast weer net zo gezellig als voorgaande jaren! In de vergunning, die we hiervoor bij de gemeente hebben aan moeten vragen staat overigens dat de deelnemers zich dienen te houden aan de verkeersregels, dat daarop gecontroleerd zal worden, en dat omstanders en publiek de aanwijzingen van verkeersregelaars en personeel van de school op dienen te volgen zodat alles in goede orde kan verlopen.

8. De uitslag van het examen zal bekend gemaakt worden op  woensdag 12 juni. Vanaf 11.30 uur kun je verwachten dat je mentor je belt.
Ben je geslaagd dan verwachten we jou om 14.00 uur op school voor nadere informatie. Degenen die (nog) niet ge­slaagd zijn moeten om 13.00 uur op school komen. In de week daarna, dus van 17 t/m 19 juni, zijn dan de herexamens en de uitslag hiervan is op vrijdag 29 juni bekend.

9. De diplomeringen zijn dit jaar gepland op 4 avonden:
* maandagavond 1 juli: alle leerlingen van de profielen Z&W en Groen;
* dinsdagavond 2 juli: alle leerlingen van de profielen PIE, BWI en M&T;
* woensdagavond 3 juli: alle leerlingen van het profiel E&O;
* donderdagavond 4 juli: T41 en T42.
De avonden zullen allen aanvangen om 19.30 uur.

Wij wensen iedereen veel succes toe de komende periode en hopen op een gunstige uitslag voor iedereen.
Met vriendelijke groet namens de examencommissie en de mentoren,

Mw. G.J. Brouwer
C.J. Karsemeyer
J.J.J. Deurloo

 

Broeckland College
Oefenen voor de rekentoets

Afnameperioden landelijke rekentoets,

14 t/m 18 januari 2019
1e afnameperiode
4 maart t/m 17 maart 2019 
2e afnameperiode
27 mei t/m 9 juni 2019 
3e afnameperiode

Om thuis te oefenen kan je gebruik maken van de website facet online:

Klik hier om naar de website te gaan. 

Met deze link kom je in het menu VO-toetsen en -examens / rekenen.
Type in het zoekveld het niveau waar je in wil oefenen.

Zit je in klas 4 BBL, kies dan een oefenexamen van 2a,
zit je in klas 4 KBL of 4 TL kies dan een oefenexamen van 2F.

Succes!

Namens het rekenteam,
M. Plasmeijer

Menu
X