Klas 4

Update 27-03 klas 4

Beste leerlingen, ouder(s), verzorger(s),

Allereerst willen we jullie vertellen hoe trots we zijn op jullie en de docenten. De manier waarop iedereen omgaat met de situatie is super!
Lessen die online worden gegeven, planning die op het laatste moment omgegooid worden, nieuws dat net verspreid is en dan al weer achterhaald blijkt. Iedereen blijft redelijk kalm en zet zijn of haar schouders eronder. Complimenten!

In deze brief staat informatie die we met jullie en je ouders willen delen en die specifiek is voor leerjaar 4.

Ben ik al geslaagd?
We kunnen dat nog niet zeggen. Het CSPE en het CE gaan niet door, maar de periode SE 9 moet nog wel worden afgesloten. Voor Nederlands en de Vreemde talen zijn jullie thuis bezig met een opdracht, voor andere vakken moet je nog naar school om een toets te maken. We beslissen maandag over SE9 en we inventariseren wat iedere leerling nog moet doen om alle SE’s af te ronden. Dinsdag hopen we jullie daar over te kunnen informeren.
Helaas hebben we nog geen informatie over de nieuwe slaag/zak regeling en de nieuwe herkansingsregeling.

Stage
Veel leerlingen zijn door het corona virus niet langer welkom op hun stage. Heb je het formulier over stage nog niet ingevuld? Kijk dan nog even naar het bericht in Magister dat mevrouw Brouwer 19 maart heeft verstuurd.
Wel kan iedereen ervoor zorgen dat het stageverslag wordt ingeleverd. In je ELO staat bij BRONNEN, gedeelde documenten, map stage klas 4, een bestand die je naar je stage kunt mailen om een beoordeling te laten invullen.
Sommige leerlingen moeten ook het stageverslag van de 1e periode nog inleveren. Beide stage verslagen kun je inleveren via de ELO. Let op! Je levert het bij twee verschillende opdrachten in.

WeTransfer
Voor de Vreemde talen moeten jullie een filmpje uploaden. Omdat het filmpje vaak te groot is om te versturen via Magister, moet je het versturen via WeTransfer. Niet iedereen weet hoe dat moet. Kijk
dit filmpje voor uitleg.

Gala en diplomering
We krijgen veel vragen of het gala en de diplomering doorgaan. We weten het niet. Dit hangt af van de besluiten die genomen worden door de regering. We adviseren wel om geen verplichtingen aan te gaan voor het huren van een mooie auto of geschikte kleding. Zodra we hier een besluit over nemen laten we het jullie weten.

We hopen dat we jullie voldoende hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn, kun je contact opnemen met je mentor of met je afdelingsleider.
Voor de B41, B42 en B43  [email protected]
Voor de B44, B45, K41, K42, T4  [email protected]

Zorg goed voor elkaar en blijf gezond.

Met vriendelijke groet,
C. Karsemeijer en J. Brouwer
Afdelingsleiders klas 4
Broeckland College Breukelen

Update 24-03 klas 4

Betreft: update klas 4 24-03

Beste leerlingen, ouder(s), verzorger(s),

Ook wij volgen het nieuws op de voet en begrijpen dat er veel vragen zijn over het examen.
Minister Slob heeft zojuist het bericht naar buiten gebracht dat de CSPE’s en het CE definitief niet doorgaan, maar dat de schoolexamens wel goed moeten worden afgerond.

Om de afronding van de schoolexamens zorgvuldig vorm te geven, met in achtneming van de nieuwe richtlijnen van het RIVM, willen we de komende week gebruiken om voor iedere leerling persoonlijk in kaart te brengen wat hij of zijn nog moet doen om het schoolexamen volledig af te ronden. Hierdoor zal de planning van de schoolexamens, die op 30 maart zouden beginnen, komen te vervallen. Hoe en wanneer de schoolexamens worden afgerond hopen we zo snel mogelijk met jullie te communiceren.

Vanuit het Ministerie van Onderwijs komt een centrale slaag/zak regeling. Aan de hand daarvan kunnen we bepalen of je het diploma hebt gehaald.

We begrijpen dat er nog veel vragen zijn. Wij gaan hard aan de slag om jullie zo snel mogelijk meer duidelijkheid te geven.

Zorg goed voor elkaar en blijf gezond.

Met vriendelijke groet,

José Brouwer
Examensecretaris
Broeckland College Breukelen

Klas 4

Update 27-03 klas 4

Beste leerlingen, ouder(s), verzorger(s),

Allereerst willen we jullie vertellen hoe trots we zijn op jullie en de docenten. De manier waarop iedereen omgaat met de situatie is super!
Lessen die online worden gegeven, planning die op het laatste moment omgegooid worden, nieuws dat net verspreid is en dan al weer achterhaald blijkt. Iedereen blijft redelijk kalm en zet zijn of haar schouders eronder. Complimenten!

In deze brief staat informatie die we met jullie en je ouders willen delen en die specifiek is voor leerjaar 4.

Ben ik al geslaagd?
We kunnen dat nog niet zeggen. Het CSPE en het CE gaan niet door, maar de periode SE 9 moet nog wel worden afgesloten. Voor Nederlands en de Vreemde talen zijn jullie thuis bezig met een opdracht, voor andere vakken moet je nog naar school om een toets te maken. We beslissen maandag over SE9 en we inventariseren wat iedere leerling nog moet doen om alle SE’s af te ronden. Dinsdag hopen we jullie daar over te kunnen informeren.
Helaas hebben we nog geen informatie over de nieuwe slaag/zak regeling en de nieuwe herkansingsregeling.

Stage
Veel leerlingen zijn door het corona virus niet langer welkom op hun stage. Heb je het formulier over stage nog niet ingevuld? Kijk dan nog even naar het bericht in Magister dat mevrouw Brouwer 19 maart heeft verstuurd.
Wel kan iedereen ervoor zorgen dat het stageverslag wordt ingeleverd. In je ELO staat bij BRONNEN, gedeelde documenten, map stage klas 4, een bestand die je naar je stage kunt mailen om een beoordeling te laten invullen.
Sommige leerlingen moeten ook het stageverslag van de 1e periode nog inleveren. Beide stage verslagen kun je inleveren via de ELO. Let op! Je levert het bij twee verschillende opdrachten in.

WeTransfer
Voor de Vreemde talen moeten jullie een filmpje uploaden. Omdat het filmpje vaak te groot is om te versturen via Magister, moet je het versturen via WeTransfer. Niet iedereen weet hoe dat moet. Kijk
dit filmpje voor uitleg.

Gala en diplomering
We krijgen veel vragen of het gala en de diplomering doorgaan. We weten het niet. Dit hangt af van de besluiten die genomen worden door de regering. We adviseren wel om geen verplichtingen aan te gaan voor het huren van een mooie auto of geschikte kleding. Zodra we hier een besluit over nemen laten we het jullie weten.

We hopen dat we jullie voldoende hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn, kun je contact opnemen met je mentor of met je afdelingsleider.
Voor de B41, B42 en B43  [email protected]
Voor de B44, B45, K41, K42, T4  [email protected]

Zorg goed voor elkaar en blijf gezond.

Met vriendelijke groet,
C. Karsemeijer en J. Brouwer
Afdelingsleiders klas 4
Broeckland College Breukelen

Update 24-03 klas 4

Betreft: update klas 4 24-03

Beste leerlingen, ouder(s), verzorger(s),

Ook wij volgen het nieuws op de voet en begrijpen dat er veel vragen zijn over het examen.
Minister Slob heeft zojuist het bericht naar buiten gebracht dat de CSPE’s en het CE definitief niet doorgaan, maar dat de schoolexamens wel goed moeten worden afgerond.

Om de afronding van de schoolexamens zorgvuldig vorm te geven, met in achtneming van de nieuwe richtlijnen van het RIVM, willen we de komende week gebruiken om voor iedere leerling persoonlijk in kaart te brengen wat hij of zijn nog moet doen om het schoolexamen volledig af te ronden. Hierdoor zal de planning van de schoolexamens, die op 30 maart zouden beginnen, komen te vervallen. Hoe en wanneer de schoolexamens worden afgerond hopen we zo snel mogelijk met jullie te communiceren.

Vanuit het Ministerie van Onderwijs komt een centrale slaag/zak regeling. Aan de hand daarvan kunnen we bepalen of je het diploma hebt gehaald.

We begrijpen dat er nog veel vragen zijn. Wij gaan hard aan de slag om jullie zo snel mogelijk meer duidelijkheid te geven.

Zorg goed voor elkaar en blijf gezond.

Met vriendelijke groet,

José Brouwer
Examensecretaris
Broeckland College Breukelen

Menu
X