Leerplicht op Broeckland

Elk kind dat jonger is dan 18 jaar, moet naar school. Ouders zijn verplicht om hun kind als leerling van een school in te schrijven en te zorgen dat hij/zij deze school bezoekt.

De gemeenten Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht, De Ronde Venen en Woerden zien hier gezamenlijk op toe onder de naam Regionaal Bureau Leerplicht Utrecht Noordwest.

Het bureau bestaat uit 15 mensen en is een centraal punt voor alle leerplichtzaken en hulp aan jongeren tot 23 jaar op het gebied van onderwijs. Doel is het verbeteren van de dienstverlening aan jongeren en ouders.

Voor het onderdeel leerplicht is de leerplichtambtenaar, mevrouw Saskia Boldewijn, (link voor e-mail) een keer in de maand op school. Zij voert dan gesprekken met leerlingen wanneer leerlingen te vaak lessen verzuimen, hierbij valt te denken aan leerlingen die regelmatig te laat komen, of spijbelen. De gesprekken hebben in eerste instantie een preventief karakter.

De aanleiding voor een dergelijk gesprek komt vanuit een melding aan de afdelingsleider van de absentenadministratie. Bij preventieve gesprekjes kan de leerplichtambtenaar een leerling tijdens schooluren voor een gesprekje uitnodigen. Blijkt de problematiek hardnekkiger dan zullen ouders van te voren bericht krijgen en zij kunnen bij het gesprek aanwezig zijn.

Menu
X