Maatschappelijke stage klas 3

Plan voor de Maatschappelijke Stage Klas 3

In de maatschappelijke stage(Mas) wordt werk verricht dat normaal gesproken door vrijwilligers wordt gedaan. We hebben het hier over geregistreerd vrijwilligerswerk.

Bijvoorbeeld:
Bejaardenhulp, ziekenverzorging, assistentie bij (sport)vereniging (training, kantine), sportevenementen, assistentie onderwijs, kinderopvang, naschoolse opvang, landschapsbeheer(knotten), scouting, hulp gehandicapten, enz.

De leerlingen worden verder voorgelicht door de mentor en via het vak maatschappijleer door de docenten maatschappijleer.

De leerlingen kunnen vanaf heden starten met de stage en hebben dan de tijd tot juni 2017 om de stage af te ronden. Dat kan 1, 2, 3 uur in de week zijn. Kan ook in combinatie met een evenement van 1 of 2 dagen.

Bij elkaar moeten de leerlingen 20 uur stage lopen. Dat is inclusief voorbereiding en reistijd. Het geheel wordt vastgelegd in een contract maatschappelijke stage, waarin de gegevens zoals werkplek, data werktijden en begeleider vermeld staan. Dit contract moet ingeleverd worden bij de mentor.

Vacaturebank

De vrijwilligerscentrale in Maarssen heeft een vacaturebank waar onze leerlingen toegang krijgen via hun website: www.vrijwilligersstichtsevecht.nl.

Adres
Vondelstraat 51
3601 EX Maarssen

Telefoon
0346-290710

Stagemarkt

Verder is er een stagemarkt waar allerlei instellingen zich presenteren en stageplaatsen aanbieden.

Donderdag 6 oktober
Niftarlake College, vanaf 15.00 uur

Leerlingen die hier naar toe willen kunnen zich opgeven bij de heer Karsemeijer of de heer Middelhuis.

De stage wordt inhoudelijk voorbereid tijdens de lessen maatschappijleer en afgerond met een presentatie tijdens dit vak of bij de mentor. De beoordeling telt mee voor het schoolexamen 5 (SE-5) maatschappijleer. Om over te gaan naar klas 4 moet de stage afgerond zijn! De begeleiding op school (contract, stageboekje en contact met werkplek) gebeurt door de mentor.

Als leerling heb je op het Broeckland College rechten en plichten. Die liggen vast in het leerlingenstatuut. Het statuut wordt vastgesteld door de algemeen directeur, nadat leerlingen, medewerkers en ouders daarover via de medezeggenschap hebben kunnen adviseren.

Menu
X