Wat doet de MR?

Wettelijk is vastgelegd dat een school een medezeggenschapsraad (MR) heeft. Deze MR heeft een advies- en/of beslissingsrecht over allerhande beleidszaken van school.

Wanneer een MR mee mag beslissen of advies mag geven is ook wettelijk vastgelegd. De MR behartigt de belangen van ouders, leerlingen en personeel. De leden zitten in de MR zonder last en ruggespraak, dat wil zeggen dat zij zelfstandig en zonder verder overleg kunnen adviseren over of instemmen met voorstellen van het schoolbestuur.

De MR bestaat uit een personeelsgeleding (docenten en onderwijs ondersteunend personeel) en uit een oudergeleding. De leden uit de personeelsgeleding worden door de personeelsleden van school gekozen, de leden uit de oudergeleding worden door de ouders gekozen. Leerlingen hebben momenteel geen zitting in de MR, hun belangen worden door de leden uit de oudergeleding behartigd.

De MR probeert om op regelmatige basis bij elkaar te komen en zich door de directie te laten informeren over allerhande zaken om zo een beeld te vormen over uit te voeren of te ontwikkelen beleid. Daarnaast houdt de MR contact met de leerlingenraad.

Contact: Dhr. H. de Boom (voorzitter)

Wat doet de MR?

Wettelijk is vastgelegd dat een school een medezeggenschapsraad (MR) heeft. Deze MR heeft een advies- en/of beslissingsrecht over allerhande beleidszaken van school.

Wanneer een MR mee mag beslissen of advies mag geven is ook wettelijk vastgelegd. De MR behartigt de belangen van ouders, leerlingen en personeel. De leden zitten in de MR zonder last en ruggespraak, dat wil zeggen dat zij zelfstandig en zonder verder overleg kunnen adviseren over of instemmen met voorstellen van het schoolbestuur.

De MR bestaat uit een personeelsgeleding (docenten en onderwijs ondersteunend personeel) en uit een oudergeleding. De leden uit de personeelsgeleding worden door de personeelsleden van school gekozen, de leden uit de oudergeleding worden door de ouders gekozen. Leerlingen hebben momenteel geen zitting in de MR, hun belangen worden door de leden uit de oudergeleding behartigd.

De MR probeert om op regelmatige basis bij elkaar te komen en zich door de directie te laten informeren over allerhande zaken om zo een beeld te vormen over uit te voeren of te ontwikkelen beleid. Daarnaast houdt de MR contact met de leerlingenraad.

Contact: Dhr. H. de Boom (voorzitter)

Broeckland

Menu
Voorinschrijving open dag

Zit jij in groep 8 en ben je geïnteresseerd in onze school? Schrijf je dan snel in voor onze open dag.
We weten nog niet of er een echte open dag komt, maar wanneer je ingeschreven bent, dan houden wij je hiervan op de hoogte.
Uiteraard is ook alles terug te vinden op de website.   

X