Samenstelling van de MR

Personeelsgeleding

Dhr. H. de Boom, docent wiskunde (voorzitter)
([email protected])
Sinds 2008 geef ik les aan de onderbouw (voornamelijk LO) op het Broeckland College. Daarvoor was ik docent, later teamleider/locatieleider, op een V.O. school voor moeilijk lerenden (praktijkonderwijs). Ervaring met de MR heb ik niet, maar zie het als een uitdaging om mee te praten over allerhande zaken betreffende de school. In mijn leven buiten de “school” heb ik een aantal bestuursfuncties gehad, welke mij goed kunnen helpen binnen de MR.

Mw. drs. E.C. Korteling, historicus en docent geschiedenis, mens & maatschappij en maatschappijleer (MR- en GMR-lid)
([email protected])
Ik geef inmiddels al 25 jaar les op het Broeckland College aan de onderbouw LWO, aan klas 3 LWO, 3 TL en klas 4 TL. Daarnaast ben ik mentor en ga ik vaak mee met het 3e klas kamp.
Docent-zijn betekent voor mij: zelf nooit uitgeleerd zijn. En elke dag is anders! Leerlingen mee te helpen om hun kwaliteiten en vaardigheden te ontwikkelen is voor mij een belangrijke drive om dit werk te doen.
Na al eens eerder lid en voorzitter te zijn geweest van de MR, leek het me interessant om dit keer niet alleen in de MR plaats te nemen, maar ook in de GMR (Gemeenschappelijk MedezeggenschapsRaad). Om zodoende van dichtbij alle ontwikkelingen en veranderingen op het Broeckland College en van de Stichting Willibrord/PCOU mee te maken. En hopelijk daarbij actief te kunnen participeren en een bijdrage te kunnen leveren.

Dhr. J. van Leeuwen, technisch onderwijsassistent
([email protected])
Sinds 2007 werk ik in het conciërgeteam van het Broeckland College. Al vrij snel was duidelijk dat ik mij ook in het lokaal van de afdeling Techniek breed op mijn gemak voelde. In combinatie met het conciërgewerk heb ik dit werk in het technieklokaal met veel plezier gedaan. Sinds de invoering van het vernieuwde VMBO ben ik dagelijks te vinden op de afdeling BWI, dit staat voor Bouwen Wonen en Interieur. Deze afdeling begint op een mooie manier vorm te krijgen.
De komende jaren zal ik proberen veel leerlingen enthousiast te maken voor een mooie start van hun carrière in en om de bouwwereld. Ik hoop dat ik mijn steentje kan bijdragen binnen de MR ten goede van alle leerlingen, personeel en ouders.

Mw. C. Reddingius, docent Engels
([email protected])
Sinds 2010 geef ik Engels op het Broeckland College.
In de jaren 90 heb ik in een Jeugdinrichting van Justitie gewerkt en daar heb ik een aantal jaren deel uitgemaakt van de ondernemingsraad.
Sinds 2000 werk ik in het onderwijs en heb ik me enkel bezig gehouden met lesgeven en alles wat daarbij hoort.
Erg leuk om ‘oude kennis’ weer wat op te poetsen!

 

Oudergeleding

Dhr. E. van der Linden

Mw. S. Motza
Ik ben Sanne Motza, freelance producer, editor en fotograaf. Door deel te nemen aan de medezeggenschapsraad wil ik betrokken blijven bij de ontwikkelingen en voortgang van de school van mijn zoon. Door achter de schermen mee te denken hoop ik hem en zijn medeleerlingen een mooie middelbareschooltijd mee te kunnen geven.

Mw. M. Zondervan

Menu
X