Examenreglement

Het examenreglement omvat procedurele en organisatorische regelingen ter uitvoering van het schoolexamen en het Centraal Examen(CE) alsmede een aantal inhoudelijke bepalingen.
Het examenreglement van het Broeckland College wordt vastgesteld door het bevoegd gezag en treedt in werking op 1 oktober 2018.
Het examenreglement heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Vanwege de bijzondere situatie waarin onze maatschappij zich bevindt is er een aanpassing in het examenreglement. De aanpassing geldt voor het aantal herkansingen voor klas 3 tijdens SE 3 en 4 en voor klas 4 tijdens SE 7, 8 en 9 tijdens schooljaar 2020-2021.

Menu
X