Meldcode huiselijk geweld

De school is voor veel kinderen en jongeren die thuis te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling een plek waar ze zich wel veilig voelen. Een plaats waar ze plezier kunnen hebben, zich kunnen ontwikkelen en positieve relaties met anderen kunnen aangaan. Scholen kunnen ook een belangrijke rol spelen in het signaleren, in preventie en in het geven van voorlichting.
Om beroepskrachten die werken met kinderen en jongeren houvast te geven bij vermoedens of signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, bestaat de wettelijke verplichting om de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken. De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe de beroepskrachten kindermishandeling kunnen signaleren, al dan niet te melden en interventies in gang te zetten.

Menu
X