Cameratoezicht

Het is belangrijk dat school een fijne en veilige plek is. Daar zorgen we iedere dag voor door heldere regels te hebben, toezicht te houden in de pauzes, met leerlingen in gesprek te zijn en waar nodig maatregelen te nemen. Als aanvulling op deze punten zijn we vanaf 15 april 2019 gestart met cameratoezicht op het Broeckland College. De camerabeelden worden alleen gebruikt wanneer er sprake is van een incident en met als doel om meer zicht te hebben op wat er bij het incident is gebeurd. We hebben als school uiteraard gekeken naar het belang van privacy bij het gebruik van cameratoezicht. We hebben in een reglement vastgelegd hoe we het cameratoezicht inzetten.

Cameratoezicht

Als leerling heb je op het Broeckland College rechten en plichten. Die liggen vast in het leerlingenstatuut. Het statuut wordt vastgesteld door de algemeen directeur, nadat leerlingen, medewerkers en ouders daarover via de medezeggenschap hebben kunnen adviseren.

Reglement cameratoezicht

Het is belangrijk dat school een fijne en veilige plek is. Daar zorgen we iedere dag voor door heldere regels te hebben, toezicht te houden in de pauzes, met leerlingen in gesprek te zijn en waar nodig maatregelen te nemen. Als aanvulling op deze punten zijn we vanaf 15 april 2019 gestart met cameratoezicht op het Broeckland College. De camerabeelden worden alleen gebruikt wanneer er sprake is van een incident en met als doel om meer zicht te hebben op wat er bij het incident is gebeurd. We hebben als school uiteraard gekeken naar het belang van privacy bij het gebruik van cameratoezicht. We hebben in een reglement vastgelegd hoe we het cameratoezicht inzetten.
Menu
Voorinschrijving open dag

Zit jij in groep 8 en ben je geïnteresseerd in onze school? Schrijf je dan snel in voor onze open dag.
We weten nog niet of er een echte open dag komt, maar wanneer je ingeschreven bent, dan houden wij je hiervan op de hoogte.
Uiteraard is ook alles terug te vinden op de website.   

X