Verzuimprotocol

Broeckland College heeft een verzuimprotocol gemaakt waar we als school informatie geven over aanwezigheid en wat de ouder/verzorger moet doen wanneer er verzuim is.

In het verzuimprotocol staat ook de procedure voor het aanvragen van bijzonder verlof beschreven.

Menu
X