Schoolorganisatie

Bestuur

Het Broeckland College valt onder het bevoegd gezag van de Willibrord Stichting Utrecht. Deze stichting behartigt de belangen van scholen voor christelijk- en katholiek onderwijs in de regio Utrecht.

Organisatiestructuur

De directie bestaat uit:

dhr. G. van Hoek, algemeen directeur
dhr. J.J.J. Deurloo, adjunct directeur

Er is één afdelingsleider per leerjaar. Lichte Ondersteuning heeft één afdelingsleider voor de onderbouw en twee afdelingsleiders voor de bovenbouw. De afdelingsleiders voor de verschillende leerjaren zijn:

 • LO 1 en 2
  dhr. E. van der Meulen
 • LO 3
  mw. D. Fronik
 • LO 4 + LWT
  dhr. C.J. Karsemeyer
 • VMBO 1
  mw. A.M. Vader
 • VMBO 2
  dhr. B. van Barneveld
 • VMBO 3
  dhr. H.W. La Nooy
 • VMBO 4
  mw. J. Brouwer
Menu
X