Aanvullende informatie aanmeldingen klas 2, 3 of 4

  • Het Broeckland College heeft een zeer beperkt aantal plaatsen in genoemde leerjaren.
  • Aanmelden voor klas 2 en 3 dient voor 1 mei te geschieden.
  • Leerlingen van het Niftarlake College te Maarssen worden als eerste uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Niftarlake College valt net als het Broeckland College onder de Willibrord Stichting te Utrecht.
  • Aanmeldingen van buiten de directe regio worden niet in behandeling genomen.
  • Een gesprek met de huidige school van uw kind maakt deel uit van de toelatingsprocedure.

De toelatingscommissie beslist over de definitieve aanname

Aanvullende informatie aanmeldingen klas 2, 3 of 4

Voor leerlingen die zich aanmelden voor klas 2, 3 of 4 worden de volgende criteria gehanteerd:

  1. Er moet plaats zijn in de leerweg/sector waar de leerling zich voor aanmeldt.
  2. De leerling moet passen in de groep waarin hij/zij wordt geplaatst.
  3. De leerlingen die zich aanmelden voor de vierde klas moeten – aantoonbaar – voldoen aan de PTA eisen van het Broeckland College voor klas 3. Daartoe dient de afleverende school een PTA van het – door de leerling- afgeronde leerjaar aan te leveren alsmede de alle gemaakte schoolonderzoeken/toetsen, werkstukken, et cetera. toe te zenden t.b.v. het examendossier.
  4. De leerling heeft een onbesproken verleden m.b.t. agressie, schorsing(en), spijbelen, gedrag t.o.v. van medeleerlingen en gedrag t.o.v. personeel van de school.

De afleverende school dient -desgevraagd en met toestemming van de ouders- het complete leerling-dossier toe te zenden.

Ouders

Menu
Voorinschrijving open dag

Zit jij in groep 8 en ben je geïnteresseerd in onze school? Schrijf je dan snel in voor onze open dag.
We weten nog niet of er een echte open dag komt, maar wanneer je ingeschreven bent, dan houden wij je hiervan op de hoogte.
Uiteraard is ook alles terug te vinden op de website.   

X