Toelating klas 2, 3 of 4

Voor leerlingen die zich aanmelden voor klas 2, 3 of 4 worden de volgende criteria gehanteerd:

  1. Er moet plaats zijn in de leerweg/sector waar de leerling zich voor aanmeldt.
  2. De leerling moet passen in de groep waarin hij/zij wordt geplaatst.
  3. De leerlingen die zich aanmelden voor de vierde klas moeten – aantoonbaar – voldoen aan de PTA eisen van het Broeckland College voor klas 3. Daartoe dient de afleverende school een PTA van het – door de leerling- afgeronde leerjaar aan te leveren alsmede de alle gemaakte schoolonderzoeken/toetsen, werkstukken, et cetera. toe te zenden t.b.v. het examendossier.
  4. De leerling heeft een onbesproken verleden m.b.t. agressie, schorsing(en), spijbelen, gedrag t.o.v. van medeleerlingen en gedrag t.o.v. personeel van de school.

De afleverende school dient -desgevraagd en met toestemming van de ouders- het complete leerling-dossier toe te zenden.

Menu
X