Nieuwe update: Informatie n.a.v. de persconferentie van 25 juni jl.

– Vanaf 1 juli hoeven leerlingen in het voortgezet onderwijs onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden. Er dient wel 1,5 meter afstand gehouden te worden tot personeelsleden.

Klik hier voor de meest actuele informatie.

Vragen en antwoorden

Waarom is er geen gym en KC?

 • Hierin volgen we de regels van de VO-raad. Het is lastig om bij deze lessen de 1,5 meter afstand te houden. Bovendien heeft de school de ruimte nodig voor de lessen van de algemene vakken. Ook al wordt het vak nog vermeld in Magister, er is geen gym of KC.

Waaruit bestaan de onderwijsactiviteiten per 2 juni?

 • Één lesdag per leerjaar op school voor de algemene vakken en mentoraat die start om
  09.20u.
 • Lessen op school voor het profielvak (leerjaar 3).
 • Onderwijs op afstand.
 • Maatwerkactiviteiten bijvoorbeeld voor extra training en begeleiding

Hoe is school te bereiken?

 • Vanaf 2 juni telefonisch tussen 08.30u en 14.15u per 0346-262408 en de hele dag per e-mail: [email protected]

Wanneer krijg ik les voor mijn profielvak?

 • Leerlingen van leerjaar drie kunnen op elke andere dag dan donderdag ook op school worden verwacht voor het profielvak. Raadpleeg hierover Magister. 

Ik kan zelf geen vervoer regelen, wat nu?

 • Neem per e-mail contact op via [email protected] We zoeken dan samen naar een oplossing.

Hoe wordt bepaald of ik over ga?

 • Door de sluiting van de scholen gaan we dit schooljaar op een andere manier om met de overgangen. De notitie over de overgangen is te vinden op de website. https://www.broeckland.nl/schoolgids/  Onder het kopje ‘bevorderingsnormen’.

Hoe weet ik als leerling wat ik voor school moet doen?

 • In Magister staat in de agenda gewoon het rooster. Per vak staat bij huiswerk wat het werk is dat je moet maken. Heb je hierover vragen dan kan je contact leggen met de betreffende docent via Magister met berichten. Kom je er niet uit stuur dan een e-mail naar school met daarin duidelijk je naam en klas. We nemen contact met je op.

Moet ik werk voor school doen?

 • Ja, er wordt van alle leerlingen verwacht dat ze het opgegeven werk in Magister thuis doen. Je kan voor veel werk zelf het tijdstip bepalen waarop je dat gaat doen. Soms zijn er activiteiten die wél op een opgegeven moment gedaan moeten worden. Dat staat dan duidelijk in Magister.

Ik kan Magister niet in, wat nu?

 • Stuur een e-mail naar [email protected]  Zet in de e-mail duidelijk je naam en klas, er wordt dan een nieuw wachtwoord voor je aangemaakt.

Ik heb thuis geen laptop om op te werken, wat nu?

 • Veel werk kun je gewoon maken in je werkboeken. Probeer een laptop te lenen in je omgeving: ouder(s) / verzorger(s), familie, buren, vrienden, etc. Lukt dat niet, neem dan contact op met school. [email protected]

Ik ben ziek, moet ik me ziek melden?

 • Ja, je ouder(s)/verzorger(s) moeten je ziek melden. Dit kan door contact op te nemen met school via 0346-262408 of door een mail te sturen naar [email protected]. Zet duidelijk de naam en klas in de e-mail. Van leerlingen die ziek zijn verwachten we niet dat ze werk voor school doen. Ben je weer beter, dan pak je het schoolwerk weer op.

Is er contact met de mentor?

 • Ja, de mentor kan contact met je opnemen om zaken te bespreken. Je kunt zelf ook contact leggen met de mentor via Magister met berichten.

Ik heb een leerboek nog niet thuis, kan ik deze nog ophalen?

 • Neem contact op met de school en we maken een afspraak.

Gaat de stage door?

 • Stage voor leerjaar 4 gaat door, tenzij het bedrijf daarvoor geen ruimte meer biedt. In dat geval graag contact met de mentor opnemen.
 • Snuffelstage LO2 gaat niet door.
 • Stage voor leerjaar 3 gaat niet door.

Hoe gaat het met: Schoolexamens, CSPE, herkansingen en het CSE?

Biedt school opvang aan kinderen van ouders die werken in vitale beroepen?

Verwacht school dat ouders begeleiding geven aan leerlingen?

 • School verwacht dat ouders de verantwoordelijkheid mee oppakken om de leerprocessen door te laten lopen. Dit kunnen ouders doen door te stimuleren en mee te organiseren. We verwachten niet dat ouders inhoudelijke begeleiding geven. Dit doen we als school. Mocht u uw kind ook mee willen ondersteunen bij het maken van het werk dan is dat natuurlijk welkom.

 

Menu
X