1. Home
 2. Nieuws
 3. Vragen en antwoorden coronavirus

Vragen en antwoorden coronavirus

Vanaf 10 mei gaan we op het Broeckland College zelftesten inzetten.
Deze testen bieden wij gratis aan voor leerlingen en medewerkers van de school. Het gebruik van de zelftest is extra naast alle maatregelen die al gelden op school, zoals handen wassen, afstand houden en het gebruik van mondkapjes. In het nieuwsbericht van 15 april leggen we uit hoe het gebruik van zelftesten op school werkt en vragen we toestemming
Alle nieuwsberichten zijn ook te vinden onder het menu ‘Ouders-ouderinfo-alle leerjaren

Er zijn veel vragen over de richtlijnen op school met betrekking tot COVID-19. In onderstaand artikel proberen we daar zoveel mogelijk antwoord op te geven.

Klik hier voor de meest actuele informatie.

Vragen en antwoorden

Hoe is school te bereiken?

 • School is, buiten de vakanties, bereikbaar tussen 08.00u en 16.00u, op vrijdag tot 15.00u per 0346-262408 en de hele dag per e-mail: [email protected]

Hoe ziet de periode na de kerstvakantie er uit?

Leerjaar 1 en 2:
 • Alle lessen zijn online.
Leerjaar 3:
 • Profielvakken (vmbo basis en vmbo kader) geven zo veel mogelijk online les. Als uitzondering kan een profielvak een (deel van een) klas uitnodigingen voor fysieke les. Daarover volgt later meer informatie voor de betreffende leerlingen.
 • Alle andere vakken online.
 • Er worden inhaalmomenten georganiseerd voor eventueel gemiste SE’s. Deze SE’s zijn fysiek op school en komen als persoonlijke afspraak in Magister.
Leerjaar 4
 • Alle lessen zijn fysiek op school. Leerlingen op school moeten 1,5 meter afstand houden van elkaar en van medewerkers (zowel in de les als tijdens pauzes, leswissels…). Om dit te organiseren worden de lessen zo veel mogelijk gepland in grote lokalen en leerlingen zitten in toetsopstelling. Ook de aula richten we zo in zodat leerlingen in de pauzes afstand tot elkaar hebben. 
 • Er worden inhaalmomenten georganiseerd voor eventueel gemiste SE’s. Deze SE’s zijn fysiek op school en komen als persoonlijke afspraak in Magister.
 • Stages kunnen doorgang vinden mits het stagebedrijf dit toestaat.

Is er gymles?

 • Alleen voor klas 4 organiseren we gymles met één klas in de 3 beschikbare gymzalen. De docent zorgt voor sportactiviteiten met ruim voldoende afstand tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en de docent. We hebben dit getest en onze conclusie is dat we op deze manier de gymlessen kunnen geven binnen alle geldende maatregelen.

Waarom sta ik ongeoorloofd absent, school is toch gesloten?

 • Je bent verplicht aanwezig bij de geplande onderwijsactiviteiten en online lessen. Wanneer je niet aanwezig bent door ziekte, een doktersbezoek of anders, dan dient dat gemeld te worden. Afwezigheid zonder geldige reden is ongeoorloofde absentie.

Ik ben te ziek om online les te volgen. Hoe meld ik mij af?

 • Wanneer je ziek bent en geen schoolwerk kan maken dan kunnen je ouder(s)/verzorger(s) dat telefonisch melden bij school (0346-262408) of per mail ([email protected]).

Hoe kan ik online les volgen als ik geen laptop heb?

 • Voor onderwijs op afstand heb je behalve de schoolboeken ook een digitaal middel en internet nodig (bijvoorbeeld een telefoon, tablet of laptop). Heb je dit niet, dan kan je dit misschien van familie of een kennis lenen. Lukt dit echt niet, neem dan contact op met school. [email protected]

Wat als Magister storing heeft?

 • Magister heeft zo nu en dan storing bij grote drukte. Wanneer het na een korte tijd opnieuw wordt geprobeerd doet Magister het vaak wel weer. Wanneer Magister niet werkt is Teams gewoon bereikbaar voor de online les via de website: htttps://teams.microsoft.com. Klik daarna op het juiste vak.

Hoe lang duurt een online les?

 • In Magister zetten we na de vakantie alle lessen op een lesduur van 40 minuten. Online lessen duren 30 minuten (met uitloop tot 35 minuten) zodat er voldoende tijd is om de online les af te ronden en de nieuwe op te starten. Fysieke lessen (leerjaar 4 en soms leerjaar 3) duren 40 minuten. De lessen in Magister geven dus het starttijdstip aan. Het 40-minutenrooster is voor alle leerjaren:
  40 min rooster    
  lesuur start eind
  1 8.30 9.10
  2 9.10 9.50
  3 9.50 10.30
  pauze    
  4 10.45 11.25
  5 11.25 12.05
  pauze    
  6 12.20 13.00
  7 13.00 13.40
  8 13.40 14.20
       
  inhalen  SE 14.20 15.00

   

Zijn er online toetsen?

 • Algemeen voor alle leerjaren: We geven geen online toetsen.

Hoelang duren deze nieuwe maatregelen?

 • We doen deze nieuwe aanpassingen vanaf 18-01-2020 zodat we het onderwijs verzorgen, passend bij het besluit van het kabinet. Samengevat is het besluit:
  • Norm is online onderwijs
  • Er zijn uitzonderingen voor:
   • Schoolexamens voor examenjaar (leerjaar 3 en 4)
   • Onderwijs aan eindexamenjaar (leerjaar 4)
   • Profiellessen vmbo 3 en 4
  • Leerlingen op school moeten 1,5 meter afstand houden van elkaar en van medewerkers.
  • We blijven werken met de huidige lesduur van 40 minuten.
  • We geven geen online toetsen.

Hoe blijf ik bij met het werk voor school?

 • In Magister staat, onder ‘huiswerk’ en ‘studiewijzer’ per vak de informatie, die je nodig hebt om bij te blijven met huiswerk. Er kan met de mentor of de vakdocent contact worden gelegd voor vragen of begeleiding (op afstand). Dit kan binnen Magister door een Bericht te sturen. Vanuit thuis moeten er online lessen gevolgd worden via Teams. 

Moet ik thuisblijven als ik alleen verkouden ben?

 • Leerlingen die fysiek les krijgen en klachten hebben die passen bij corona blijven thuis en laten zich testen. Je ouders/verzorgers melden dit door te bellen naar school via tel. (0346) 262408. Bij een positieve uitslag (wel corona) blijf je thuis en volg je de aanwijzingen op van de GGD.

Wanneer moet ik me laten testen?

 • Bij klachten die passen bij corona. Wat deze verschijnselen zijn, zijn te vinden op de website van het RIVM onder deze link.

Ik heb een test laten doen, maar voel me weer beter. Mag ik al naar school?

 • Als je fysiek les hebt en je hebt laten testen, blijf je thuis tot de testuitslag bekend is. Ook als je klachten tussentijds zijn verdwenen. Je volgt de aanwijzingen op van de GGD. Op de site van het RIVM kan je meer informatie vinden. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen

Mag ik de lessen op school weer volgen nadat uit een test blijkt dat ik geen corona heb?

 • Bij een negatieve testuitslag (geen corona) ben je weer welkom als je fysiek les hebt.

Mijn broer of zus is positief getest op corona, wat nu?

 • Als een gezinslid positief is getest op COVID-19, dus corona heeft, blijf je thuis en meld je dit bij school wanneer je fysieke lessen hebt.

Wat doet de school bij een besmetting?

 • We overleggen met de GGD over de eventuele bijzonderheden bij de besmetting
 • We gaan direct onderzoeken wie nauw in contact is geweest met de besmet persoon. Deze personen informeren we hierover (eventueel via ouders) en over het feit dat ze (direct) in quarantaine moeten.
 • We informeren de klas op het feit dat er een besmetting heeft plaatsgevonden per brief.
 • We overleggen met de GGD én het schoolbestuur bij bijzondere situaties over welke maatregelen genomen moeten worden.

Het is koud in school. Waarom staan de deuren en ramen open?

 • De temperatuur daalt en het wordt frisser, ook binnen! Het advies van onze kant is om dan warmere kleding aan te trekken of bijvoorbeeld een extra trui of vest mee te nemen. We moeten namelijk i.v.m. het coronavirus goed blijven ventileren met de ramen en de deuren open.

Ik heb corona gehad en ben opnieuw verkouden, mag ik naar school?

 • Er is maar heel weinig bekend over of je een tweede keer corona kunt krijgen. Mocht je corona hebben gehad, opnieuw klachten krijgen die passen bij corona en je moet fysiek les volgen dan geldt het volgende: Je blijft thuis en laat je ouder/verzorger contact opnemen met de school via tel. (0346) 262408. We bespreken dan wat er nodig is en eventueel vragen we advies aan de GGD.

Is school bereikbaar in de vakantie?

 • Voor vakantie perioden is er een nood e-mailadres aangemaakt. Dit mailadres wordt in de vakantieperioden eens per 24 uur gecontroleerd en is speciaal voor het melden van een ernstige situatie of van een bevestigde besmetting van een leerling. Het adres is: [email protected] Hierdoor kunnen we wanneer dit nodig is, ook in de vakantie, direct acties ondernemen zoals het adviseren van bepaalde medewerkers en leerlingen om in quarantaine te gaan.

Wat doe ik als ik positief wordt getest in een vakantie?

 • We vragen iedereen te blijven melden wanneer je positief bent getest op het coronavirus. Op deze manier kunnen we ook tijdens de vakantie leerlingen wijzen op mogelijke risico’s die er zijn geweest door het contact met een persoon die mogelijk besmettelijk was. Tijdens schoolweken kan dat via [email protected]
  Voor de vakantieperiode is er een nood e-mailadres waar bij ernstige situaties of een positieve coronatest van een leerling, een bericht naar gestuurd kan worden. Dit mailadres wordt eens per 24 uur gecontroleerd. Zo blijven we voor dergelijke noodgevallen bereikbaar. Het adres is: [email protected] Mails van algemene (niet dringende) aard zullen na de vakantie weer worden behandeld en kunnen worden gestuurd naar [email protected]

Is een mondkapje in school verplicht?

 • Het dragen van een mondkapje is wettelijk verplicht op middelbare scholen. Daarbij moeten leerlingen op school 1,5 meter afstand houden van elkaar en van medewerkers.

Voor wie geldt de verplichting?

 • Alle leerlingen (ongeacht leeftijd), alle medewerkers en alle bezoekers van het Broeckland College.

Wat is een mondkapje?

 • Wel:      Het mondkapje dient de mond én de neusgaten volledig te bedekken én het doel te hebben om verspreiding van virussen tegen te gaan. Het mondkapje dient zelf (door bijvoorbeeld touw of elastiek) op de mond en neus te blijven.
 • Niet:      De volgende voorwerpen zijn voorbeelden van wat dus géén mondkapjes zijn: trui, vest, jas, sjaal, bandana en gelaatsscherm. Ook een mondkapje dat steeds met de hand vastgehouden moet worden voldoet niet.

Wie zorgt voor het mondkapje?

 • Iedere persoon dient zélf te zorgen voor een mondkapje dat voldoet aan wat hierboven staat. 

Waar is een mondkapje wettelijk verplicht?

 • In alle binnenruimtes van school (gangen, aula, lokalen, kas en gymzalen).
  LET OP: dit is anders dan voor 1 december!
De makkelijkste manier om het goed te doen, is:
Sta je op: Mondkapje op.
Zet je mondkapje op vóórdat je de school binnenloopt.


Wat zijn nog meer bijzondere situaties?

 • Bij de volgende vakken besluit de docent wanneer er vanuit veiligheidsoverwegingen géén mondkapje mag worden gedragen: LO, M&T, BWI en PIE.
 • Bij de volgende vakken kan door de docent worden verplicht om een mondkapje te dragen ook al zit een leerling op een vaste plek: Alle vakken met praktijkgerichte leeractiviteiten (bijvoorbeeld profielvakken, techniek en KCV).

Is er een uitzondering voor leerlingen met bepaalde medische aandoeningen?

 • Op basis van een medische verklaring kan een uitzondering worden gemaakt door de directie van school.

Tot wanneer geldt de verplichting tot het dragen van een mondkapje?

 • In de wet is opgenomen dat dit voor onbepaalde tijd is.

Wat gebeurt er wanneer je toch geen mondkapje draagt?

 • Het Broeckland College zal de wettelijke plicht handhaven, net als dat ze dat doet bij andere wettelijke regels en/of huisregels.

Wat als mijn mondkapje gedurende de dag stuk gaat?

 • Wanneer een leerling géén mondkapje bij zich heeft of wanneer deze gedurende de dag onbruikbaar is geworden dan heeft de leerling de mogelijkheid om op dat moment een mondkapje te kopen van school. Dit betreft een wegwerpmondkapje en deze zal met gepast geld betaald moeten worden. Een mondkapje kost € 0,20.
Menu
Open dag en Open lesmiddag

Zit jij in groep 8 en ben je geïnteresseerd in onze school? We nodigen je graag uit om de livestream van onze Open dag en Open lesmiddag terug te kijken.
Meer informatie op de website opendag.broeckland.nl.   

X