1. Home
 2. Nieuws
 3. Vragen en antwoorden coronavirus

Vragen en antwoorden coronavirus

Broeckland open
Op basis van een nauwkeurig proces hebben we besloten om per 7 juni 2021 het onderwijs in principe weer volledig op school te organiseren. Dit doen we op de in de nieuwsbrief beschreven wijze en met de daarbij genoemde maatregelen. De MR heeft instemming gegeven op dit besluit.

Alle nieuwsberichten zijn terug te lezen onder het menu ‘Ouders-ouderinfo-alle leerjaren

Er zijn veel vragen over de richtlijnen op school met betrekking tot COVID-19. In onderstaand artikel proberen we daar zoveel mogelijk antwoord op te geven.

Klik hier voor de meest actuele informatie.

Vragen en antwoorden

Hoe is school te bereiken?

 • School is, buiten de vakanties, bereikbaar tussen 08.00u en 16.00u, op vrijdag tot 15.00u per 0346-262408 en de hele dag per e-mail: [email protected]

Moet ik betalen voor de zelftesten?

 • Iedere leerling kan 2 testen per week bij de administratie van school halen. Ze zijn gratis. 

Wat moet ik doen als er een positieve uitslag uit de zelftest komt?

 • Bij een positieve uitslag gelden de richtlijnen van het RIVM: de leerling blijft thuis en laat zich zo snel mogelijk testen door de GGD.

Mag ik een jas aan in de klas?

 • Het dragen van een jas in het lokaal is door het weer niet meer nodig. Vanaf 7 juni is dit dan ook niet meer toegestaan.

Hoe ziet de periode tot de zomervakantie er uit?

 • We werken met een 40 minuten rooster waarbij in de middagen facultatieve leeractiviteiten voor leerlingen met achterstanden zijn. Het rooster is zoals gebruikelijk in Magister Agenda te vinden. 
 • Docenten hebben zo veel mogelijk een vast lokaal.
 • In een aantal gevallen kan er een online les zijn. Dit heeft dan te maken met een persoonlijke situatie van een docent. Een online les is óf fysiek op school óf thuis. Dit is in Magister te vinden.
 • Pauzes zijn gescheiden (leerjaar 3 los van leerjaar 1 en 2), alle leerjaren hebben buiten pauze om drukte in de aula te beperken. Bij regen kan er als uitzondering in de aula pauze gehouden worden.

Is er gymles?

 • De Stinzenhal wordt momenteel gebruikt voor vaccinaties door de GGD en is niet beschikbaar voor gymlessen. Als er gym is, staat dat aangegeven in het rooster en worden deze tot eind september buiten gegeven.

Wanneer heb ik online les?

 • In een aantal gevallen kan er een online les zijn. Dit heeft dan te maken met een persoonlijke situatie van een docent. Een online les is óf fysiek op school óf thuis. Dit is in Magister te vinden.

Ik ben te ziek om (online) les te volgen. Hoe meld ik mij af?

 • Wanneer je ziek bent en geen schoolwerk kan maken dan kunnen je ouder(s)/verzorger(s) dat telefonisch melden bij school (0346-262408) of per mail ([email protected]).

Hoe kan ik online les volgen als ik geen laptop heb?

 • Voor onderwijs op afstand heb je behalve de schoolboeken ook een digitaal middel en internet nodig (bijvoorbeeld een telefoon, tablet of laptop). Heb je dit niet, dan kan je dit misschien van familie of een kennis lenen. Lukt dit echt niet, neem dan contact op met school. [email protected]

Wat als Magister storing heeft?

 • Magister heeft zo nu en dan storing bij grote drukte. Wanneer het na een korte tijd opnieuw wordt geprobeerd doet Magister het vaak wel weer. Wanneer Magister niet werkt is Teams gewoon bereikbaar voor de online les via de website: htttps://teams.microsoft.com. Klik daarna op het juiste vak.

Hoe lang duurt een les?

 • In Magister staan alle lessen op een lesduur van 40 minuten. Online lessen duren 30 minuten (met uitloop tot 35 minuten) zodat er voldoende tijd is om de online les af te ronden en de nieuwe op te starten. Fysieke lessen duren 40 minuten. De lessen in Magister geven dus het starttijdstip aan. Het 40-minutenrooster is voor alle leerjaren:
 • Lestijden en pauzes vanaf 7 juni
  lesuur   start      eind
  1             08.30     09.10
  2             09.10     09.50
  3             09.50     10.45 (pauze leerjaar 3 om 09.50 uur, pauze andere leerjaren om 10.30 uur)
  4             10.45     11.25
  5             11.25     12.20 (pauze leerjaar 3 om 11.25 uur, pauze andere leerjaren om 12.05 uur)
  6             12.20     13.00
  7             13.00     13.40
  8             13.40     14.20
  9             14.20     15.00

De pauzes zijn als volgt gescheiden: De pauze is in lesuur 3 en lesuur 5 en duurt 15 minuten. In Magister duurt daardoor de les 55 minuten. Leerjaar 3 heeft de eerste 15 minuten van dit uur pauze, de andere leerjaren de laatste 15 minuten.

Zijn er online toetsen?

 • Algemeen voor alle leerjaren: We geven geen online toetsen.

Aan welke maatregelen moet ik me houden?

 • Op het Broeckland College gelden de volgende maatregelen, het is essentieel dat iedereen zich hieraan houdt:
  1. Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen door de GGD.
  2. Zie voor de regels rondom quarantaine Rijksoverheid.
  3. Wanneer tijdens een schooldag klachten ontstaan dan dient deze persoon direct naar huis te gaan.
  4. Afstand tussen leerlingen en medewerkers is minimaal 1,5 meter.
  5. We wassen regelmatig onze handen en zitten niet aan het gezicht.
  6. Hoesten en niezen gaat in de elleboog of in een papieren zakdoekje.
  7. We dragen een mondkapje (behalve tijdens de les). Bij een aantal vakken kan de docent wél aan de leerlingen verplichten om een mondkapje in de les te dragen.
  8. We werken met gescheiden pauzes en pauzes worden buiten gehouden. Alleen bij regen kan als uitzondering binnen in de aula pauze gehouden worden.
  9. Leerlingen komen kort voor de lesactiviteit binnen en vertrekken na de laatste activiteit direct naar huis.
  10. Voor klas drie geldt dat wanneer ze profielvak hebben ze de achteringangen gebruiken.
  11. Er geldt een dringend advies om twee maal per week thuis een zelftest te doen.
  12. Bij een besmetting in een klas bieden we de mogelijkheid aan om een zelftest te doen op school onder begeleiding van een medewerker. Hierover bent u eerder geïnformeerd en we hebben uw toestemming nodig om dit aan te bieden.

Hoe blijf ik bij met het werk voor school?

 • In Magister staat, onder ‘huiswerk’ en ‘studiewijzer’ per vak de informatie, die je nodig hebt om bij te blijven met huiswerk. Er kan met de mentor of de vakdocent contact worden gelegd voor vragen of begeleiding (op afstand). Dit kan binnen Magister door een Bericht te sturen. Vanuit thuis moeten er online lessen gevolgd worden via Teams. 

Moet ik thuisblijven als ik alleen verkouden ben?

 • Leerlingen die fysiek les krijgen en klachten hebben die passen bij corona blijven thuis en laten zich testen. Je ouders/verzorgers melden dit door te bellen naar school via tel. (0346) 262408. Bij een positieve uitslag (wel corona) blijf je thuis en volg je de aanwijzingen op van de GGD.

Wanneer moet ik me laten testen?

 • Bij klachten die passen bij corona. Wat deze verschijnselen zijn, zijn te vinden op de website van het RIVM onder deze link.

Ik heb een test laten doen, maar voel me weer beter. Mag ik al naar school?

 • Als je fysiek les hebt en je hebt laten testen, blijf je thuis tot de testuitslag bekend is. Ook als je klachten tussentijds zijn verdwenen. Je volgt de aanwijzingen op van de GGD. Op de site van het RIVM kan je meer informatie vinden. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen

Mag ik de lessen op school weer volgen nadat uit een test blijkt dat ik geen corona heb?

 • Bij een negatieve testuitslag (geen corona) ben je weer welkom.

Mijn broer of zus is positief getest op corona, wat nu?

 • Als een gezinslid positief is getest op COVID-19, dus corona heeft, blijf je thuis en meld je dit bij school.

Wat doet de school bij een besmetting?

 • We overleggen met de GGD over de eventuele bijzonderheden bij de besmetting
 • We gaan direct onderzoeken wie nauw in contact is geweest met de besmet persoon. Deze personen informeren we hierover (eventueel via ouders) en over het feit dat ze (direct) in quarantaine moeten.
 • We informeren de klas op het feit dat er een besmetting heeft plaatsgevonden per brief.
 • We overleggen met de GGD én het schoolbestuur bij bijzondere situaties over welke maatregelen genomen moeten worden.

Het is koud in school. Waarom staan de deuren en ramen open?

 • De temperatuur daalt en het wordt frisser, ook binnen! Het advies van onze kant is om dan warmere kleding aan te trekken of bijvoorbeeld een extra trui of vest mee te nemen. We moeten namelijk i.v.m. het coronavirus goed blijven ventileren met de ramen en de deuren open.

Ik heb corona gehad en ben opnieuw verkouden, mag ik naar school?

 • Er is maar heel weinig bekend over of je een tweede keer corona kunt krijgen. Mocht je corona hebben gehad, opnieuw klachten krijgen die passen bij corona en je moet fysiek les volgen dan geldt het volgende: Je blijft thuis en laat je ouder/verzorger contact opnemen met de school via tel. (0346) 262408. We bespreken dan wat er nodig is en eventueel vragen we advies aan de GGD.

Is school bereikbaar in de vakantie?

 • Voor vakantie perioden is er een nood e-mailadres aangemaakt. Dit mailadres wordt in de vakantieperioden eens per 24 uur gecontroleerd en is speciaal voor het melden van een ernstige situatie of van een bevestigde besmetting van een leerling. Het adres is: [email protected] Hierdoor kunnen we wanneer dit nodig is, ook in de vakantie, direct acties ondernemen zoals het adviseren van bepaalde medewerkers en leerlingen om in quarantaine te gaan.

Wat doe ik als ik positief wordt getest in een vakantie?

 • We vragen iedereen te blijven melden wanneer je positief bent getest op het coronavirus. Op deze manier kunnen we ook tijdens de vakantie leerlingen wijzen op mogelijke risico’s die er zijn geweest door het contact met een persoon die mogelijk besmettelijk was. Tijdens schoolweken kan dat via [email protected]
  Voor de vakantieperiode is er een nood e-mailadres waar bij ernstige situaties of een positieve coronatest van een leerling, een bericht naar gestuurd kan worden. Dit mailadres wordt eens per 24 uur gecontroleerd. Zo blijven we voor dergelijke noodgevallen bereikbaar. Het adres is: [email protected] Mails van algemene (niet dringende) aard zullen na de vakantie weer worden behandeld en kunnen worden gestuurd naar [email protected]

Is een mondkapje in school verplicht?

 • Het dragen van een mondkapje is wettelijk verplicht op middelbare scholen. Daarbij moeten leerlingen op school 1,5 meter afstand houden van elkaar en van medewerkers.

Voor wie geldt de verplichting?

 • Alle leerlingen (ongeacht leeftijd), alle medewerkers en alle bezoekers van het Broeckland College.

Wat is een mondkapje?

 • Wel:      Het mondkapje dient de mond én de neusgaten volledig te bedekken én het doel te hebben om verspreiding van virussen tegen te gaan. Het mondkapje dient zelf (door bijvoorbeeld touw of elastiek) op de mond en neus te blijven.
 • Niet:      De volgende voorwerpen zijn voorbeelden van wat dus géén mondkapjes zijn: trui, vest, jas, sjaal, bandana en gelaatsscherm. Ook een mondkapje dat steeds met de hand vastgehouden moet worden voldoet niet.

Wie zorgt voor het mondkapje?

 • Iedere persoon dient zélf te zorgen voor een mondkapje dat voldoet aan wat hierboven staat. 

Waar is een mondkapje wettelijk verplicht?

 • In alle binnenruimtes van school (gangen, aula, lokalen, kas en gymzalen).
  LET OP: dit is anders dan voor 1 december!
De makkelijkste manier om het goed te doen, is:
Sta je op: Mondkapje op.
Zet je mondkapje op vóórdat je de school binnenloopt.


Wat zijn nog meer bijzondere situaties?

 • Bij de volgende vakken besluit de docent wanneer er vanuit veiligheidsoverwegingen géén mondkapje mag worden gedragen: LO, M&T, BWI en PIE.
 • Bij de volgende vakken kan door de docent worden verplicht om een mondkapje te dragen ook al zit een leerling op een vaste plek: Alle vakken met praktijkgerichte leeractiviteiten (bijvoorbeeld profielvakken, techniek en KCV).

Is er een uitzondering voor leerlingen met bepaalde medische aandoeningen?

 • Op basis van een medische verklaring kan een uitzondering worden gemaakt door de directie van school.

Tot wanneer geldt de verplichting tot het dragen van een mondkapje?

 • In de wet is opgenomen dat dit voor onbepaalde tijd is.

Wat gebeurt er wanneer je toch geen mondkapje draagt?

 • Het Broeckland College zal de wettelijke plicht handhaven, net als dat ze dat doet bij andere wettelijke regels en/of huisregels.

Wat als mijn mondkapje gedurende de dag stuk gaat?

 • Wanneer een leerling géén mondkapje bij zich heeft of wanneer deze gedurende de dag onbruikbaar is geworden dan heeft de leerling de mogelijkheid om op dat moment een mondkapje te kopen van school. Dit betreft een wegwerpmondkapje en deze zal met gepast geld betaald moeten worden. Een mondkapje kost € 0,20.
Menu
X