Ziekmelden en verlof

Afwezigheid van een leerling dient altijd dagelijks gemeld te worden. Als de leerling ziek is en niet in staat is om naar school te gaan, wordt hij/zij door één van de ouders of verzorgers dagelijks vóór 8.30 uur telefonisch (0346- 262408) ziek gemeld.

Bij langdurige ziekte kan worden volstaan met de afspraak na een bepaalde termijn opnieuw contact op te nemen.

Voor meer informatie kunt u het Verzuimprotocol raadplegen.

In het verzuimprotocol staat ook de procedure voor het aanvragen van bijzonder verlof beschreven.

Menu
X